SUDOP PRAHA a.s. | R4 – oprava komunikace, vybrané úseky - PD | SUDOP PRAHA a.s.
  • Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Středočeský kraj
2014 - 2016

Země: Česká republika

Místo: Středočeský kraj

Datum: 2014 - 2016

Projektový stupeň: DSP

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko 230 - Plzeň, HIP Ing. Jan Dočekal

Projekt ve stupni zadávací dokumentace stavby řeší prodloužení životnosti stávajícího krytu zpevněných krajnic 10 vybraných úseků a stávajícího krytu vozovky v celé šířce koruny ve 4 vybraných úsecích rychlostní silnice R4 provozního staničení km 18,040 – km 40,800 v obou směrech komunikace.

Projekt ve stupni zadávací dokumentace stavby řeší prodloužení životnosti stávajícího krytu zpevněných krajnic 10 vybraných úseků a stávajícího krytu vozovky v celé šířce koruny ve 4 vybraných úsecích rychlostní silnice R4 provozního staničení km 18,040 – km 40,800 v obou směrech komunikace. Stavba je rozdělena do 5 stavebních objektů.

SO 101 řeší opravu obrusné vrstvy nezpevněné krajnice silnice R4 na celkem deseti úsecích silnice v rozmezí staničení km 18,040 až km 40,800, vpravo i vlevo ve smyslu staničení. Oprava zahrnuje frézování stávající obrusné vrstvy, položení mikrokoberce, obnovu vodorovného dopravního značení, opravu stávající nezpevněné krajnice a výměnu poškozených a pročištění zachovávaných rigolů.

V rámci SO 102-105 je navržena výměna asfaltových vrstev celého jízdního pásu vozovky, pročištění nebo výměna odvodňovacího rigolu, pročištění a obnovení nezpevněné krajnice, obnovu vodorovného dopravního značení.