• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Středočeský kraj
2014 - 2016

Země: Česká republika

Místo: Středočeský kraj

Datum: 2014 - 2016

Projektový stupeň: DSP, AD

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko 230 - Plzeň, HIP Ing. Jan Dočekal,  Ing. Lukáš Szabó

Projekt ve stupni zadávací dokumentace stavby řeší prodloužení životnosti stávajícího krytu zpevněných krajnic 10 vybraných úseků a stávajícího krytu vozovky v celé šířce koruny ve 4 vybraných úsecích rychlostní silnice R4 provozního staničení km 18,040 – km 40,800 v obou směrech komunikace.

Projekt ve stupni zadávací dokumentace stavby řeší prodloužení životnosti stávajícího krytu zpevněných krajnic 10 vybraných úseků a stávajícího krytu vozovky v celé šířce koruny ve 4 vybraných úsecích rychlostní silnice R4 provozního staničení km 18,040 – km 40,800 v obou směrech komunikace. Stavba je rozdělena do 5 stavebních objektů.

SO 101 řeší opravu obrusné vrstvy nezpevněné krajnice silnice R4 na celkem deseti úsecích silnice v rozmezí staničení km 18,040 až km 40,800, vpravo i vlevo ve smyslu staničení. Oprava zahrnuje frézování stávající obrusné vrstvy, položení mikrokoberce, obnovu vodorovného dopravního značení, opravu stávající nezpevněné krajnice a výměnu poškozených a pročištění zachovávaných rigolů.

V rámci SO 102-105 je navržena výměna asfaltových vrstev celého jízdního pásu vozovky, pročištění nebo výměna odvodňovacího rigolu, pročištění a obnovení nezpevněné krajnice, obnovu vodorovného dopravního značení.

Aktuálně je stavba již kompletně postavená.

SO 101 byl v realizaci v roce 2016, kde byl prováděn autorský dozor. Odpovědným projektantem za SUDOP byl: Ing. Jan Dočekal. Realizační firma ROBSTAV stavby k.s.

SO 102,103,104 a 105 byly ve stavbě v roce 2017, kde byl prováděn autoský dozor. Odpovědným projektantem za SUDOP byl: Ing. Lukáš Szabó. Realizační firmou pro SO 102, 103, 104 a 105 byla firma SILNICE GROUP a.s.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.