• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Ústecký kraj
1997 - 2000

Země: Česká republika

Místo: Ústecký kraj

Datum: 1997 - 2000

Projektový stupeň: Projekt stavby

Přípravná dokumentace: SUDOP PRAHA a. s. 1995

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s. (HIP Ing. Zdeněk Šlapal)

Realizace: ŽS Brno 01/2001 - 04/2004

Investor: ČD, Stavební správa Praha

Náklady: 1 500 mil. Kč

Stavbě by spíše odpovídal původní název "Přestavba železničního uzlu Děčín", protože mimo úplné přestavby osobního nádraží bylo rekonstruováno kolejiště nákladového nádraží.

Stavbě by spíše odpovídal původní název "Přestavba železničního uzlu Děčín", protože mimo úplné přestavby osobního nádraží bylo rekonstruováno kolejiště nákladového nádraží, dotčené části depa kolejových vozidel a z důvodů stavebních postupů i část nádraží Děčín-východ. V průběhu stavby byla její náplň rozšířena o rekonstrukci 1,1 km kolejí od portálu tunelu do Prostředního Žlebu, včetně rekonstrukce 2 přejezdů a nástupišť v Přípeři. V Prostředním Žlebu tím navázala na již dokončenou koridorovou stavbu Děčín - státní hranice.

Hlavní stavební činnost se odvíjela při rekonstrukci osobního nádrží, vybudovaném na násypu, ohraničeném podélně z obou stran opěrnými zdmi výšky až 6 m a sevřeném na pražské straně tzv. "Pětimostím" se středním zhlavím stanice, na německé straně mostem přes komunikaci pro pěší a mostem "U Mototechny" nad ulicí Čsl. mládeže na severním zhlaví. V tomto stísněném prostoru ve středu města bylo při kompletní rekonstrukci kolejiště z důvodu peronizace přebudováno i střední zhlaví rozdělením na samostatné zhlaví pro osobní nádraží a skupinu vjezdo-odjezdových kolejí nákladového nádraží.

Významnou součást projektu tvořily pozemní objekty, a to jak nový dvoupodlažní objekt ústředního stavědla, tak zejména rozsáhlá rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy z roku 1865. Dvě nová ostrovní nástupiště a vnější nástupiště jsou nyní přístupna schodišti s podchodem šířky 6 m a pro osoby se sníženou pohyblivostí osobními výtahy. Pro přepravu zavazadel slouží zavazadlový tunel šířky 3,20 m se třemi nákladními výtahy k 2. a 3. nástupišti.

Velký pohyb stavebních materiálů, uzavírky silnic pro přestavby mostů s objízdnými trasami, změny v dopravě ve středu města a měnící se pohyb cestujících po staveništi v jednotlivých fázích stavby, to vše kladlo značné nároky na trpělivost občanů, cestujících, dopravců i pracovníků dopravy a zhotovitelů. Díky spolupráci zhotovitele s městem, stanicí a dobré organizaci práce a informovanosti veřejnosti, proběhla stavba bez stížností a nehod.

Technické údaje

12 km kolejí, 54 ks výhybek, 7 231 m2 nástupišť, 20 000 m3 násypů, 20 000 m3 štěrku, 50 000 m2 sanací žel. spodku, 40 000 m3 obestavěného prostoru, 5 800 m2 mostů, 700 m opěrných zdí výšky 6 m, 80 000 m3 zeminy z výkopů, 48,6 km úprav trakčního vedení, staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie - elektronické stavědlo ESA 11 se zabezpečením 123 ks výhybek a úspora 28 pracovních míst.

V roce 2004 obdržela stavba titul DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2004 za výrazný urbanistický přínos pro město a za kvalitnější a bezpečnější dopravní řešení.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.