• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Choceň
1996 - 2006

Země: Česká republika

Místo: Choceň

Datum: 1996 - 2006

Projektový stupeň: PD, Projekt

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha, HIS Martin Maděra

Přípravná dokumentace: SUDOP PRAHA a.s., 1996

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Hradec Králové, HIP Ing. Pavel Kubát, 2002

Realizace: Sdružení Choceň (SKANSKA ŽS a.s. a SSŽ a.s., závod Hradec Králové) 06/2003 - 05/2005

Investiční náklady: 950 mil. Kč

Účelem stavby bylo zvýšení kvality a bezpečnosti především osobní dopravy. Z toho důvodu byla v projektu navržena opatření pro zvýšení rychlosti v hlavních a předjízdných kolejích.

Účelem stavby bylo zvýšení kvality a bezpečnosti především osobní dopravy. Z toho důvodu byla v projektu navržena opatření pro zvýšení rychlosti v hlavních a předjízdných kolejích. Z důvodu zvýšení bezpečnosti byla navržena tzv. plná peronizace, tj. zřízení ostrovních nástupišť s mimoúrovňovým přístupem cestujících včetně zajištění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace a instalace nového staničního zabezpečovacího zařízení typu elektronické stavědlo. Pro zajištění mimoúrovňového přístupu na nástupiště byl navržen nový podchod pro cestující. Ten je zaústěn prostřednictvím vstupního objektu do stávající výpravní budovy. Výpravní budova železniční stanice prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Bývalé staniční skladiště v obvodu železniční stanice bylo rekonstruováno za účelem umístění vnitřní části nového zabezpečovacího zařízení. Součástí stavby byla i rekonstrukce trakčního vedení, modernizace sdělovacího zařízení a zřízení nového systému odvodnění železniční stanice. Slavnostní uvedení do provozu proběhlo 1. června 2005.

Délka úseku 2,25 km - železniční svršek 11,0 km - 38 ks nových výhybek - 1 nový pozemní objekt (vstupní objekt do podchodu), 2 rekonstruované pozemní objekty - 1 rekonstruovaný most, 3 propustky, 1 nový most (podchod pro cestující) - max. rychlost 160 km/h.

V roce 2006 obdržela stavba titul DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2006 za architektonicky citlivou a technicky výborně provedenou rekonstrukci a modernizaci důležitého železničního uzlu.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.