• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2007 - 2014

Země: Česká republika

Místo: Plzeň

Datum: 2007 - 2014

Projektový stupeň: Projekt stavby

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Emil Špaček, převzal Ing. Vladislav Šefl

Subdodávky projektové dokumentace: KTA techniky, s.r.o., TOP CON SERVIS s.r.o., TMS s.r.o., Elektroline a.s., Metroprojekt a.s., SUDOP Energo s.r.o., Ing. Dobeš, Ing. Salavová

Zhotovitel: SKANSKA a.s., ředitel stavby Ing. Milan Svatoň

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ (sídlo v Plzni), správce stavby Ing. Martin Kraus

Realizace: 11/2011 - 09/2014

Náklady: 1,52 mld. Kč (dle projektu), 0,95 mld. Kč (vítězná nabídka)

Financování: Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU ve výši 85 %

Projekt stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ zpracovala firma SUDOP PRAHA a.s. pro investora SŽDC, s.o., Stavební správu západ.

Projekt stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ zpracovala firma SUDOP PRAHA a.s. pro investora SŽDC, s.o., Stavební správu západ. Přípravná dokumentace vznikla rovněž v SUDOPu. Stavba je jednou ze souboru staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru (TŽK), který je definován na trase Cheb státní hranice – Plzeň – Praha – Ostrava – Mosty u Jablunkova státní hranice. Stavbu realizuje na základě výsledků veřejné obchodní soutěže ukončené na přelomu října a listopadu 2011 společnost SKANSKA, a.s.

Přestavované úseky trati ve stavbě Průjezd procházející územím města Plzeň vedou k podstatnému zlepšení kultury cestování. Především přestavba Jižního předměstí se jeví jako velmi podařená, i když výstavba nejvýraznějšího objektu ve stanici, zdi v Borské ulici, nebyla zcela bez komplikací. Propojení ulic Železniční a Šumavská pomocí nových podchodů na hlavním nádraží zpříjemní pěší vazby mezi dvěma městskými částmi a také zlepší a zkrátí přestupní vazby mezi železniční, městskou hromadnou a v budoucnu i autobusovou dálkovou a příměstskou dopravou. Potřebné je také vyzdvihnout přínos stavby pro komplexní přestavbu celého hlavního nádraží v Plzni. Stavba Průjezd totiž konečně odstartovala dlouho vyprošovanou přestavbu celého uzlu Plzeň, která, pokračuje stavbami Uzlu (momentálně rozděleného do pěti samostatných staveb) až do jeho úplné a kompletní modernizace.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.