• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Středočeský kraj
2005 - 2008

Země: Česká republika

Místo: Středočeský kraj

Datum: 2005 - 2008

Projektový stupeň: Přípravná dokumentace stavby

Přípravná dokumentace stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko 250 Hradec Králové, HIP Ing. Miroslav Krsek

Zpracování přípravné dokumentace: 2006 - 2009

Stavba navazuje na snahu o zásadnější zvýšení rychlosti železniční dopravy mezi Prahou a Berounem a na problémy při projednávání rekonstrukce stávající trati v údolí Berounky.

Stavba navazuje na snahu o zásadnější zvýšení rychlosti železniční dopravy mezi Prahou a Berounem a na problémy při projednávání rekonstrukce stávající trati v údolí Berounky. Z výše uvedených důvodů je navržena zcela nová železniční trať s parametry vysokorychlostní tratě pro rychlost 250 km/h. Trať je navržena z důvodů vysoké urbanizace území v převážné části v tunelu Barrandov délky 24,7 km. Součástí stavby je napojení nové tratě do stanic Praha Smíchov a Praha Vršovice, na druhé straně do stanice Beroun, která bude rekonstruována i s navazujícím úsekem do Králova Dvora.

Úsek Praha – Beroun je součástí 3. tranzitního železničního koridoru (TŽK) České republiky Praha – Beroun – Plzeň - Cheb (- Schirnding – Norimberk). Z vnitrostátního hlediska pak 3. TŽK spojuje především krajské město Plzeň s hlavním městem Prahou.

Protože rekonstrukce dnešní trati v údolí Berounky neumožňuje zásadnější zvýšení rychlosti a návrh rekonstrukce narazil na nepřekonatelné problémy při projednávání stavby, začala být investorem sledována varianta zcela nové železniční trati z Prahy do Berouna.

Trasa nového železničního spojení je vedena územím rezervovaným pro vysokorychlostní tratě. Z tohoto důvodu je trasa navržena tak, aby umožňovala provoz vysokorychlostních souprav s rychlostí až 250 km/h. Jde tedy o zárodek vysokorychlostní tratě. Jelikož se na nové trati počítá i s provozem nákladní dopravy, která neumožňuje navrhovat větší sklony trati přes 20 promile, a jelikož je prostor nové tratě velmi hustě zastavěn obytnou výstavbou, je navržena převážná část nového spojení v tunelu Barrandov délky 24,7 km.

Na pražské straně tunelu Barrandov je tunel napojen nejen do stanice Praha Smíchov, ale mimoúrovňovou odbočkou v tunelu i na trať do Prahy Vršovic. Obdobně je na berounské straně z výhledového pokračování vysokorychlostní tratě navrženo mimoúrovňové odbočení do stanice Beroun pro rychlost 160 km/h.

Zároveň je v rámci stavby rekonstruována celá železniční stanice Berouna včetně zastávky Králův Dvůr. V nákladním nádraží v Berouně je nově navržena přeložka hlavních kolejí, čímž dojde k vytvoření homogenního úseku za výjezdem z tunelu Barrandov pro rychlost až 160km/h.

Hlavními přínosy je zkrácení 3. tranzitního železničního koridoru o více než 10 kilometrů, zrychlení a zkvalitnění mezinárodní i vnitrostátní dopravy, realizace zárodku prvního úseku vysokorychlostní tratě ve směru Praha – Plzeň – SRN a odlehčení příměstskou dopravou silně zatíženého úseku Praha – Řevnice od rychlíků a vlaků vyšší kategorie včetně rychlých nákladních vlaků. Stavba je tak novátorská segregací příměstské a dálkové osobní dopravy.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.