• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeňský kraj
2013 - 2014

Země: Česká republika

Místo: Plzeňský kraj

Datum: 2013 - 2014

Projektový stupeň: DÚR

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko 230 - Plzeň, HIP Ing. Jan Dočekal

Projekt ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí řeší doplnění chodníku na místní komunikaci K Valše v obci Plzeň-Litice v úseku dl. 400 m a rekonstrukci mostu ev. č. PM-089.

Projekt ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí řeší doplnění chodníku na místní komunikaci K Valše v obci Plzeň-Litice v úseku dl. 400 m a rekonstrukci mostu ev. č. PM-089.

Projekt ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí řeší doplnění chodníku na místní komunikaci K Valše v obci Plzeň-Litice v úseku dl. 400 m a opravu mostu ev. č. PM-089.

Ke komunikaci bude na základě požadavku zajištění bezpečného přístupu chodců mezi Plzní-Liticemi a Valchou doplněn jednostranný chodník. Z důvodu posunu osy bude částečně upravena i vozovka.

Je navržena rekonstrukce mostu PM 089, která umožní doplnění chodníku i do úseku mostu. Jedná se o návrh nové nosné konstrukce v podobě nových prefabrikovaných nosníků spřažených betonovou deskou, které nahradí původní nosníky KA 61, včetně nových říms a nutné úpravy obou opěr.

Veřejné osvětlení bude v části úseku přesunuto a v části úseku, kde v současnosti chybí, bude zřízeno nově.

V návaznosti na doplnění chodníku v místě u fotbalového hřiště je navrženo nové schodiště, které nahradí původní ve stejné poloze.

Aktuálně je zpracován stupeň DSP, termín zpracování rok 2016, je vydané stavební povolení. V roce 2018 byla zpracována dokumentace ve stupni PDPS. Součástí stavby je aktuálně i sanace spodní stavby v kompletním rozsahu včetně zajištění přístupové komunikace k upuštěné přehradní nádrži, těsnící hrázky u pilíře a opěr.

HIPem pro stupeň DSP a PDPS je: Ing. Lukáš Szabó

 

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.