• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2018

Objednatel: Statutární město Plzeň
V zastoupení: Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace

Země: Česká republika

Místo: Plzeň

Datum realizace: Neznámý

Projektový stupeň: DÚR

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň (230)
HIP: Robert Zápotocký

Zpracovatelé:
Ing. Robert Zápotocký (mostní objekty)
Ing. Peter Vališ (pozemní objekty)
Ing. Martina Kolářová (dendrologický průzkum)
Ing. Romana Visingerová (Náklady stavby)
Ing. Ivana Maštalířova (IČ)
Subdodavatelé (geodetické zaměření, geotechnický průzkum, přeložky)

Stavba „Plzeň – lávka Rokycanská - DÚR“ řeší výstavbu nové lávky pro cyklisty a chodce a demolici stávajícího podchodu ve stupni DÚR.

Oblast, kterou tato dokumentace řeší, se nachází v intravilánu města Plzně na rozhraní čtvrtí Doubravka a Lobzy. Řešená lokalita leží na zlomu katastrálního území Lobzy a Doubravka. Územím prochází ulice Rokycanská s páteřní komunikací první třídy I/26 ve směru Plzeň centrum-Praha, která tvoří pomyslnou hranici mezi jednotlivými čtvrtěmi. Zájmová oblast je vymezena ze severu a jihu okolní zástavbou.

Předmětem dokumentace je návrh lávky pro pěší a cyklisty přes Rokycanskou třídu za účelem propojení ulic Rodinná a Sousedská, včetně vytvoření bezbariérového přístupu na zastávky MHD Letná a rekonstrukce části komunikace I/26 vyvolané přeložkou kanalizace. Návrh řešení lávky je z důvodu zrušení stávajícího podchodu ev.č. 26-007..3. Lávka propojí jižní hranu svahu zářezu (ulice Rodinná) místní rychlostní komunikace, se severní hranou svahu (ulice Sousedská).

Ve studii bylo navrhováno celkem 6 možných variantních řešení konstrukce. Investor rozhodl pro variantu ocelové lávky s komorovou nosnou konstrukcí a horní mostovkou. Lávka se skládá ze dvou nosných konstrukcí (NK1 a NK2). NK1 je jednopolová o rozpětí 18m. NK2 je třípolová o rozpětí 12,5 + 8 + 24m (celkově 44,5m). Šířka průchozího prostoru NK1 i NK2 je 3,5m, výška NK 1 i NK2 je 710mm. NK1 i NK2 je na krajích založená na železobetonových opěrách. NK2 je uprostřed podepřena dvěma ocelovými podpěrami do tvaru „V“. Železobetonové opěry jsou založeny hlubině, aby nebyl ovlivňován (nepřitěžován) páteřní horkovod. Na opěře I. je uchycené ocelové přístupové schodiště. U opěry III. Se nachází betonové přístupové schodiště.

V rámci přístupových chodníků jsou navrženy všechny chodníky propojující lávku přes Rokycanskou ulici se stávající sítí komunikací pro pohyb chodců a cyklistů. Chodníky jsou rozděleny na 3 větve. Dále stavební objekt zahrnuje rekonstrukci stávajících zastávkových zálivů MHD zastávky „Letná“ v obou směrech.

Úprava komunikace I/26 řeší obnovu vozovky na komunikaci v ulici Rokycanská (průtah silnice I/26) po provedení přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu, trakčního vedení, sdělovacích kabelů a kabelů NN (součástí dokumentace).

Součástí dokumentace je i přeložka osvětlení podél komunikace Rokycanská, odstranění stávajícího osvětlení v podchodu a návrh nového osvětlení na lávce.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.