• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Dlouhá Třebová
1999 - 2005

Země: Česká republika

Místo: Dlouhá Třebová

Datum: 1999 - 2005

Projektový stupeň: DUR, DSP, AD, RDS

Novostavba dvoukolejné železniční estakády Parník se nachází na přeložce trati budované v rámci optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová.

DLOUHÁ TŘEBOVÁ (Ústí nad Orlicí) - železniční estakáda Parník


Novostavba dvoukolejné železniční estakády se nachází na přeložce trati budované v rámci optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová. Celková délka přeložky je přibližně 1200 m, výška nad terénem až 13 m. Důvodem pro výstavbu přeložky byly směrové poměry stávající trati, nevyhovující pro požadovanou jízdní rychlost.Určujícím faktorem řešení byly velmi nepříznivé geotechnické poměry v místě. Po posouzení řady variant násypů i mostních objektů byla pro výsledné řešení vybrána varianta lehké ocelobetonové estakády založené na plovoucích vrtaných pilotách délky až 30,0 m.

Estakáda má spojitou spřaženou konstrukci o 10 polích rozpětí 31,0 + 8 x 44,0 + 31,0 m. Ocelovou část konstrukce tvoří dva plnostěnné svařované nosníky výšky 2,75 m z oceli S355 a příčná ztužidla ve vzdálenostech po 5,5 m. Ocelová konstrukce je spřažená s železobetonovou deskou maximální tloušťky 0,40 m (v ose ocelových nosníků).

Po mostě jsou vedeny dvě koleje osazené ve štěrkovém kolejovém loži. Vzhledem ke značným dilatujícím délkám je kolej nad koncovými opěrami dilatována pomocí kolejnicového dilatačního zařízení.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.