• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2011 - 2012

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2011 - 2012 (původní předpoklad)

Projektový stupeň: IČ - zajištění SP; DSP + RDS (projekt stavby)

Přípravná dokumentace: SUDOP PRAHA a.s., středisko železničních tratí a uzlů, HIP Ing. Emil Špaček

Architektonické řešení: Ing. arch. Pavel Sýs (METROPROJEKT Praha a. s.)

Realizace: zahájení 2017

Stavba „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.“ je jednou ze souboru staveb v uzlu Praha. Propojuje soubor stavby IV.

Stavba „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.“ je jednou ze souboru staveb v uzlu Praha. Propojuje soubor stavby IV. tranzitního železničního koridoru, který dle vládou schváleného programu končí ve směru od Českých Budějovic před ŽST Praha Hostivař, přes prostor Strašnic a Vršovic s žst. Praha hl. n.

Účelem stavby je zvýšení kapacity dráhy pro potřeby příměstské, dálkové i nákladní dopravy, zlepšení vazeb drážní dopravy na městskou veřejnou dopravu, snížení negativních vlivů dopravy na okolní zástavbu a dále uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají z mezinárodních dohod AGC a AGTC, k nimž se ČR přihlásila.

Koleje jsou navrženy na prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC. Železniční spodek a související objekty jsou navrženy tak, aby vyhověly  požadované  třídě zatížení D4 UIC.

Začátek stavby je v km 175,400 před žst. Praha Hostivař ze směru od Českých Budějovic, kde stavba navazuje na již zrealizovanou stavbu IV. tranzitního železničního koridoru „Optimalizace trati Strančice – Praha Hostivař“. Konec stavby je v km 184,283 před vjezdem do vinohradských tunelů. Součástí stavby jsou 3 železniční stanice (žst. Praha Hostivař, Zahradní město, Vršovice), 1 zastávka (zast. Praha Eden). Dále jsou součástí nezbytná kabelová vedení do sousedních dopraven žst. Praha – Krč, výh. Vyšehrad a žst. Praha hl. n. situovaná podél stávajících kolejí na drážních pozemcích.

Přípravná dokumentace řeší liniovou stavbu, která zahrnuje optimalizaci železniční dráhy České Budějovice - Praha a to na území hl. m. Prahy v úseku Praha Hostivař (včetně) - Praha Vršovice - Praha hl.n. (mimo) jejímž cílem je výrazné zlepšení kultury cestování. Úsek je zatížen silnou osobní dopravou, a to jak příměstskou, tak i městskou dopravou. Dále je důležitou tratí z hlediska dálkové dopravy do krajských a regionálních center a dálkové mezinárodní dopravy do Rakouska, Itálie a Švýcarska. Z hlediska nákladní dopravy má předmětný úsek významný vliv jak pro tranzit ve směru III. a IV. tranzitního koridoru, tak i pro napojení terminálu kombinované dopravy v Praze Uhříněvsi.

Traťový úsek Praha Hostivař – Praha hl. n. je součástí dráhy celostátní, zařazené v úseku Praha Hostivař – Praha Vršovice do TEN-T. Stavba se dotýká i dalších tratí dráhy celostátní, z nichž i trati Praha Hostivař – Praha Malešice, Praha Malešice – Praha Zahradní Město – Praha Krč a Praha Vršovice – výh. Vyšehrad jsou zařazeny do sítě TEN-T. Celá trať Praha – České Budějovice (– Linz) je pak součástí evropského prioritního projektu sítě TEN-T – koridoru č. 22. Trať je také zařazena do sítí podle dohod AGC a AGTC.

Stavba se nachází převážně ve stávajícím obvodu dráhy, přičemž tento je oproti dnešnímu stavu redukován. Začátek stavby je v km 175,400 před stanicí Hostivař, kde navazuje na již realizovanou stavbu IV. tranzitního koridoru. Konec stavby je v km 184,283 308 stávajícího staničení trati, který je umístěn na jižním portálu 2. a 3. vinohradského tunelu. Optimalizace železniční trati přinese z hlediska dopravního možnost provezení požadovaného rozsahu dopravy z navazujících tratí, a to jednak z IV. TŽK (příměstská z žst. Benešov u Prahy resp. Strančice a dálková z žst. České Budějovice). Dále umožní kapacitní napojení i z hlediska nákladní dopravy především ve směru IV. koridoru (Benešov - Hostivař - Malešice), dále napojení z I. a II. TŽK do kontejnerového terminálu METRANS v žst. Praha Uhříněves. Ve stávajícím stavu je totiž nemožné vzhledem k intenzitě osobní dopravy ve špičce navýšit počet nákladní dopravy a ta je přesouvána do sedel nočních časů což prodlužuje výrazně dobu přepravy, snižuje její konkurenceschopnost a navíc vytváří potřebu zajistit dostatečné množství dopravních kolejí pro odstavení souprav nákladních vlaků v době špičky osobní přepravy. Dále při požadovaném rozsahu dopravy umožní realizaci taktu příměstské osobní dopravy v pravidelném taktu 15 min. taktu namísto stávajících 15/15/18/22 resp. 10/20/15/15. Tento nepravidelný takt osobní dopravy je dnes dán vzájemnou polohou rychlíků a osobních vlaků, tak nemožností jízdy vlaků ve směru od Prahy přes žst. Praha-Hostivař pří zastavení osobního vlaku v opačném směru z důvodu úrovňového  přístupu  k vlakům.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.