• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha, Středočeský kraj
2000 - 2002

Země: Česká republika

Místo: Praha, Středočeský kraj

Datum: 2000 - 2002

Projektový stupeň: PSŘ

Přípravná dokumentace: INPROCON s.r.o. 1995

Projekt stavby (PSŘ): SUDOP PRAHA a.s. (HIP Ing. Pavel Langer)

Realizace: Železniční stavitelství Praha a.s. 

Investor: ČD, Stavební správa Praha

Z důvodů komplikovaného zajišťování financí byla stavba rozdělena na dvě části.

Z důvodů komplikovaného zajišťování financí byla stavba rozdělena na dvě části.

1. část 08/2001 - 12/2002 
Náklady: 801 mil.Kč
Do provozu: 15. 12. 2002

Délka úseku 3,4 km - žel. svršek 9,5 km - 36 ks nových výhybek - 1 nový silniční podjezd, 1 nový podchod - 9 rekonstruovaných mostů, 2 propusty - 1,6 km opěrných zdí - max. rychlost 90 - 100 km/h.

2. část 08/2001 - 12/2003
Náklady: 1 568 mil.Kč
Do provozu: 25. 12. 2003

Délka úseku 15,9 km - žel. svršek 31,6 km - 1 nový most - 23 rekonstruovaných mostů, 27 propustů - 0,884 km nových opěrných zdí - 3,9 km rekonstruovaných opěrných zdí - 0,8 km protihlukových zdí - max. rychlost 100 km/h.

V dokumentaci byla řešena optimalizace traťového úseku délky 19,2 km. Byla zpracována ve dvou částech (1. část - úpravy železničních stanic Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou, 2. část - optimalizace mezistaničních úseků) a jejím hlavním cílem bylo odstranění míst, která způsobují největší omezení rychlosti. Specifickým rysem této stavby byl mimořádný počet inženýrských objektů - železničních mostů, opěrných a zárubních zdí a stísněné podmínky pro realizaci (řeka Vltava z jedné strany trati, skalní stěny ze strany druhé). Zastávka v Dolanech byla posunuta o 400 m a vybavena novým podchodem. Rekonstrukcí prošly i všechny stávající zastávky.

2. část stavby získala titul DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2004 za velmi úspěšné a citlivé začlenění stavby do krajiny v původní trase a za zvýšení bezpečnosti a zlepšení hlukových parametrů.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.