• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2012

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2012 - 2012

Projektový stupeň: DSP, ZDS, RDS (2013-2017)

Investor: Technická správa komunikací Hl. m. Prahy., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Investiční náklady: 249 238 193,- Kč

Cílem sanace mostu je obnovení dobrého technického stavu všech částí spodní stavby, nosné konstrukce a příslušenství mostu a prodloužení trvanlivosti mostu.

Cílem sanace mostu je obnovení dobrého technického stavu všech částí spodní stavby, nosné konstrukce a příslušenství mostu a prodloužení trvanlivosti mostu.

Budou odstraněny nevhodné detaily v příslušenství mostu, které jsou zdrojem poruch betonu od zatékání srážkové vody skrze spáry v chodníkové části a v místech svodů odvodnění. Budou zrevidovány všechny předchozí vysprávky povrchu betonu a odstraněny ty, které nemají patřičnou soudržnost s podkladem. Budou odstraněny poruchy betonu spodní stavby i nosné konstrukce. Dále budou vyměněny odvodňovače na mostovce včetně svodů do sběrače v komoře mostu, vyměněna izolace mostovky včetně vozovky, vyměněna konstrukce chodníkových desek včetně nové pochozí izolace. Nosná konstrukce ani spodní stavba nebude zesilována.

Pro sanaci podhledu nosné konstrukce bylo nutné navrhnout zavěšenou sanační lávku, která bude pojíždět po podvěšené dráze a vytvoří přístup ke všem plochám stěn, konzol a spodní desky (výška NK = 6,5 m). Pilíře a opěry budou sanovány z dočasného systémového lešení.

Nedílnou součástí jsou i stavební objekty úprav veřejného osvětlení a sdělovacího kabelu GTS, které jsou dnes umístěny na střední římse mostu, a bude nutné je dočasně vymístit kvůli výměně izolace mostovky.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.