• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeňský kraj
2003 - 2012

Země: Česká republika

Místo: Plzeňský kraj

Datum: 2003 - 2012

Projektový stupeň: DÚR, DSP, RDS, AD

Stavba: Optimalizace trati Zbiroh–Rokycany

Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Jiří Kulík a Ing. Karel Kosař

Zhotovitel: Sdružení SKANSKA a.s., EUROVIA a.s. a Subterra a.s., ŘS Ing. Jan Mitlöhner

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., SS západ, HIS Milan Bláha

Realizace: 5/2009–4/2013

Náklady: 5 387 mil. Kč, z toho cca 2 768 mil. Kč příspěvek Evropské unie z fondu ISPA

Železniční most přes silnici a řeku Klabavu v km 86,021 trati Praha Smíchov-Plzeň na okraji Rokycan

Nosnou konstrukci nového železničního mostu tvoří pod každou kolejí samostatná rámová železobetonová konstrukce se třemi vetknutými oblouky o světlosti 17,0 + 21,0 + 17,0 m. Vzepětí oblouků 6,50 m. Kolmá šířka levé i pravé klenbové části 5,60 m. Celková šířka mostu je 11,40 m. Projektant: Ing. Antonín Ságl, zhotovitel BÖGL a KRÝSL k.s.

Železniční most přes silnici a Medoújezdský potok v km 76,621 u Medového Újezdu

Nosnou konstrukci mostu tvoří plošně založený polorám tvaru obráceného U na rozpětí 10,90 m. Stěny polorámu jsou vetknuty do kosodélníkových základových pasů. Součástí stavby byla rovněž jedno kolmé a tři šikmá tížní svahová křídla, oddilatovaná od konstrukce mostu. V rámci stavby byla provedena i definitivní přeložka potoka. Projektant: Ing. Antonín Ságl, zhotovitel Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Železniční most přes silnici a Medoújezdský potok v km 76,621 u Medového Újezdu

Lávka pro pěší v železniční stanici Kařízek v km 72,843

Nová lávka pro pěší světlé šířky 2,2 m v prostoru stávající rušené lávky. Rozpětí mostu je 17,87 + 13,09 m, délka 34,48 m, výška 7,28 m. Přístup na lávku je řešen schodištěm a výtahem. Spodní stavba je betonová, vrchní stavba je ocelová. Nosná konstrukce je ocelová trámová s plnostěnnými parapetními nosníky a dolní ortotropní mostovkou. Projektant Ing. Karel Štěrba, ocelová konstrukce Ing. Tomáš Soukup; zhotovitel SKANSKA a.s.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.