• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Polsko, Warszawa, STP Kabaty
2011 - 2014

Země: Polsko

Místo: Warszawa, STP Kabaty

Datum: 2011 - 2014

Projektový stupeň: Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, AD

Účelem tohoto projektu bylo vybudování nové myčky, lakovny a čistící linky podvozků pro soupravy metra do rekonstruované a dostavované budovy Nr.2 v depu metra Kabaty ve Varšavě.

Účelem tohoto projektu bylo vybudování nové myčky, lakovny a čistící linky podvozků pro soupravy metra do rekonstruované a dostavované budovy Nr.2 v depu metra Kabaty ve Varšavě. Součástí projektu byla i kolejová napojení, přestavba komunikací, zabezpečovacího zařízení, trakce, a ostatní práce, související s dostavbou budovy a s instalací výše zmíněné technologie.

Zastavěná plocha stávající budovy          2 092 m2

Zastavěná plocha budovy po přístavbě   3 788 m2

Původní budova z konce osmdesátých let dvacátého století byla budována již v rámci celého areálu depa Kabaty. Přestože s tím tehdejší projekt počítal, do objektu se nikdy technologie myčky neumístila a budova byla užívána jen jako sklady. Úkolem našeho projektu bylo tuto budovu zvětšit půdorysně téměř na dvojnásobek a navrhnout do ní technologie, které by odpovídaly současným standardům. Jednalo se o následující provozy:

Myčka kolejových vozidel je umístěna ve střední lodi uprostřed budovy. Z kapacitních důvodů byly do této haly navrženy dva mycí portály. Doba, potřebná na umytí jedné soupravy, se tak včetně dvojitého oplachu a následného sušení zkrátí oproti jednoportálovému provedení na necelých 30 minut. Portály myjí soupravu od jejích konců, směrem ke středu. Odpadní voda gravitačně steče do záchytných jímek, odkud putuje do kalových jímek, přes olejové separátory, pískové filtry, filtry s aktivním uhlím, až do jímky na přečištěnou vodu. Následně odtéká do splaškové areálové kanalizace. Přečištěná voda je pak čirá a bez zápachu. Agresivitě mycích prostředků je uzpůsoben celý mycí prostor. Jsou zde speciální povrchy podlah, stěn i samotných jímek na odpadní vodu. Dokonce i rozvody vytápění jsou z nerezové oceli.

Čištění podvozků bylo umístěno do krajní lodi, na celou délku haly. Stejně jako u myčky, i zde tedy může být najednou ošetřena celá souprava. Podvozky se čistí tlakovým vzduchem. V této hale byla navíc navržena po celé její délce servisní jáma. Kolejnice jsou podpírány dvěma řadami sloupků a pod celou soupravou se tak dá pohodlně podejít. Pro údržbu a servis střech jednotek jsou po stranách ve výšce 4,0 metry navrženy průběžné servisní lávky.

Lakovna slouží k lakování opravených dílů. Vzhledem k její velikosti je zde možné nalakovat i celou karoserii jednoho vozu. Provoz lakovny je rozdělen na tři samostatné části. Tryskání, zde se jednotlivé díly zbaví nečistot a původního nátěru. Dále lakování a nakonec sušení. Vedle lakovny je v samostatné místnosti i sklad barev.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.