• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Středočeský kraj
2010

Země: Česká republika

Místo: Středočeský kraj

Datum: 2010 - 2010

Projektový stupeň: RDS

Klient: Metrostav a.s., divize 4, U Elektry 830/2b 198 00 Praha 9

Investiční náklady: 85 012 403,- Kč

Most převádí silnici I/38 (obchvat Kolína) přes mělké údolí potoka Polepky.

Most převádí silnici I/38 (obchvat Kolína) přes mělké údolí potoka Polepky.

Konstrukce je navržena jako, spojitá, z dodatečně předpjatého betonu o rozpětí 25+4×34+25 m (v ose komunikace), půdorysně v přímé a ve vrcholovém zakružovacím oblouku R = 37000 m (do km 5,492 650) a dále v konstantním klesání 2,814%, konstantní celkové šířky 14,70m. V příčném řezu je most navržen jako dvoutrámový nosník o konstantní výšce 2m (v ose mostu). V podélném směru je konstrukce navržena jako omezeně předepnutá ve smyslu ČSN 73 6207, v příčném směru je navržena jako železobetonová.. Šířka dna trámů je v celé délce konstantní 1,1 m. Šířka trámů se po výšce trámu plynule zvětšuje až na 1,3 m. Deska mostovky mezi trámy je náběhovaná (délka náběhu je 1,4 m, tl. desky 0,52 m –0,25 m. Osová vzdálenost trámů je 6,8 m. Konzoly jsou šířky 2,95m a tl. desky mostovky je 0,45 m - 0,3 m. Nad podpěrami jsou navrženy příčníky délky 1,75 m se spodní hranou o 0,1 m výš než dno trámů. NK je uložená na hrncových ložiskách, s příčně pevnými ložisky na pilířích a s podélně pevným ložiskem na pilíři P4.

Spodní stavbu tvoří monolitické opěry a pilíře založené na vrtaných pilotách. Pilíře jsou tvořeny dvojicí sloupů osmiúhelníkového příčného řezu se svislými nikami. Niky jsou umístěny na delší strany pilíře a začínají vždy ve výšce 2 m od základu a ukončeny pod hlavicí pilíře. Hlavice pilíře je vysoká 1,1m a má tvar plného osmiúhelníku. Vnější rozměr pilíře 1,2 x 1,8 m, výška je proměnná 8,5-12,5 m.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.