• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Středočeský kraj
2012

Země: Česká republika

Místo: Středočeský kraj

Datum: 2012 - 2012

Projektový stupeň: RDS, DZS, DSP, DÚR

Klient:

DUR-DZS: ŘSD ČR – závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

RDS: Metrostav a.s. - divize 4; U Elektry 830/2b, 190 00 Praha

Investiční náklady: 280 mil. Kč

Obchvat Kolína je veden jižně od centra Kolína. Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/80.

Obchvat Kolína je veden jižně od centra Kolína. Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/80. Celková délka hlavní trasy je cca 8 km. Součástí stavby je 12 mostů, z toho je 6 mostů na hlavní trase, 5 nadjezdů a 1 železniční most.

Největším objektem na přeložce silnice I/38 je v km 2,300 „Most přes Štítarské údolí a Pekelský potok“. Přemosťovanou překážku tvoří ve většině polí ploché údolí vesnice Štítary. V šestém mostním poli je situována silnice III/12540 Radoveslice – Kolín, která přímo pod objektem překračuje Pekelský potok samostatným mostem.

Most svým umístěním opticky dělí obec na dvě části, a proto při přípravě projektu byly upřednostněny zejména dva aspekty a to maximální možné snížení hlukové zátěže na okolní zástavbu a vhodné estetické působení objektu v kontrastu s okolní zástavbou.

Charakteristika mostu: Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitá konstrukce z dodatečně předpjatého betonu, na okrajích opatřená římsami s nouzovými chodníky a PHS výšky 5 m. Spodní stavba se skládá z masivních železobetonových opěr a jednosloupových pilířů. Uložení na každé podpěře je na dvojici hrncových ložisek. Založení je navrženo jako hlubinné na vrtaných pilotách.

Délka přemostění: 396,30 m

Délka mostu: 412,80 m

Délka NK: 399,70 m

Rozpětí: 33,0+44,0+6x48,00+33,0 m

Šikmost mostu: kolmý

Volná šířka mostu: 11,50 m

Šířka chodníku: 2x0,75 m

Šířka mostu: 15,00 m

Výška mostu: maximálně 15,00 m

Stavební výška: 2,085-3,035 m

Plocha NK: 5595,80 m2

Zatížení mostu: Zatěžovací tř. A dle ČSN 736203/1986 bez zvl. souprav podle čl. 91

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.