• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeňský kraj
2008

Země: Česká republika

Místo: Plzeňský kraj

Datum: 2008 - 2008

Projektový stupeň: Projekt

Objednatel: SŽDC s.o., Stavební správa Plzeň, Purkyňova 22, Plzeň

Projektant:  Ing. Antonín Ságl, Ing. Jan Laifr, SUDOP PRAHA a.s.

Zhotovitel:  Skanska a.s.

Výrobce OK:  sdružení MCE Slaný + OK-BE

Realizace: 12/2011 - 12/2012

Nový unikátní tříkolejný most přes řeku Radbuzu v Plzni sestává z plnostěnných spřažených předpolí o rozpětí 26,35m a příhradového spřaženého hlavního pole o rozpětí 63,4m.

Nový unikátní tříkolejný most přes řeku Radbuzu v Plzni sestává z plnostěnných spřažených předpolí o rozpětí 26,35m a příhradového spřaženého hlavního pole o rozpětí 63,4m. Tvarosloví mostu v podélném směru plně respektuje sousední most „ve 3. koleji“ z roku 1990, v příčném směru je navržen jeden hlavní nosník pod každou kolejí. Ztužení je minimalizováno. Poprvé v síti SŽDC byla použita kalotová ložiska.

Z hlediska výstavby byla kritická velmi malá použitelná plocha staveniště tísněná sousedními mosty. Na malém prostoru - cca 10x30m - prováděli práce současně až čtyři firmy. Výše uvedené skutečnosti vedly ke koordinačním poradám konaným i 2x týdně a ke tvorbě denních i hodinových prostorových harmonogramů. Přes mnohé komplikace a potíže během výstavby byl termín ukončení výluky dodržen díky spolupráci všech zúčastněných.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.