• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Liberecký kraj
2012

Země: Česká republika

Místo: Liberecký kraj

Datum: 2012 - 2012

Projektový stupeň: Design and build

Klient: Brex, spol. s r.o., Hodkovická 135, 463 12 Liberec

Investiční náklady: 2 348 543 Kč

Dokumentace řeší rekonstrukci mostu na silnici III/2914 přes Bulovský potok.

Dokumentace řeší rekonstrukci mostu na silnici III/2914 přes Bulovský potok. V rámci rekonstrukce byla odstraněna nosná konstrukce, která byla ve špatném technickém stavu a část kamenných opěr. Novou nosnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska uložená na ozub. Opěry jsou kamenné s novými železobetonovými prahy. Křídla jsou železobetonová kolmá, vetknutá do úložných prahů.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.