• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Liberecký kraj
2012

Země: Česká republika

Místo: Liberecký kraj

Datum: 2012 - 2012

Projektový stupeň: Design and build

Klient: SUPER-KRETE CZECH s.r.o, Moskevská 617/58, 101 00 Praha 10

Investiční náklady: 4 983 842 Kč

Dokumentace řeší rekonstrukci mostu na silnici III/2913 přes Arnoltický potok.

Dokumentace řeší rekonstrukci mostu na silnici III/2913 přes Arnoltický potok. V rámci rekonstrukce byl odstraněn stávající most, který byl ve špatném technickém stavu s nedostatečnou šířkou nosné konstrukce pro převáděnou komunikaci a s nedostatečným průtočným profilem. Novou nosnou konstrukci tvoří přímo pojížděný železobetonový monolitický polorám s rovnoběžnými křídlami z armovaných zemin.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.