• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Středočeský kraj
2010

Země: Česká republika

Místo: Středočeský kraj

Datum: 2010 - 2010

Projektový stupeň: RDS

Klient: STRABAG a.s., Beroun, Lidická 802

Investiční náklady: 56 871 500,- Kč

Most slouží jako nadjezd silnice II/125 přes obchvat Kolína – silnici I/38 a cyklostezku.

Most slouží jako nadjezd silnice II/125 přes obchvat Kolína – silnici I/38 a cyklostezku.

Konstrukce je navržena jako šikmá dvoutrámová,  z dodatečně předpjatého betonu o rozpětí 27+34+27 m (v ose komunikace), půdorysně v přímé a výškovém zakružovacím oblouku, konstantní celkové šířky 16,850m. NK je uložená na hrncových ložiskách s pevným ložiskem na pilíři P2.

Nad pilíři jsou navrženy mezilehlé příčníky šířky 2,0m, jejichž prostřednictvím je konstrukce uložena jediné ložisko v ose nosné konstrukce. Příčníky jsou dodatečně předpínané, s kotvami v kapse na boku trámů.

Spodní stavbu tvoří pilíře jedním dříkem s kruhovým průřezem o průměru 2,0m prostřednictvím základového bloku založené na vrtaných pilotách a monolitické opěry založené na vrtaných pilotách.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.