• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Polsko, Warszawa
2005 - 2012

Země: Polsko

Místo: Warszawa

Datum: 2005 - 2012

Projektový stupeň: DÚR, DSP, RDS, DZS, AD

Realizace: sdružení firem s vedoucím sdružení Bilfinger Berger Budownictwo S. A.

Pro přesnost je nutno dodat, že zakázka se skládala ze dvou částí: Zadání 1 – spočívající v optimalizaci stávajícího traťového úseku mezi železniční stanicí Warszawa Zachodnia a železniční zastávkou Warszawa Służewiec (projektoval náš podzhotovitel Kolprojekt) a Zadání 2 – spočívající ve vybudování nového spojení mezi stávající tratí (napojení v oblasti železniční zastávky Warszawa Służewiec) a novou podzemní železniční stanicí vybudovanou v rámci výstavby nového terminálu na letišti Okęcie – Frederyka Chopina. Hlavním inženýrem projektu byl Ing. Emil Špaček.

 

První část byla vyprojektována v období 11/05 až 07/2007 a stavební práce byly provedeny v období 07/2007–07/2008. Stavba zahrnovala:

- rekonstrukci 8,1 km kolejiště dvoukolejné trati

- výměnu 26 ks výhybek

- výstavbu nového kolejiště 2,6 km

- výměnu a výstavbu nového trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, telekomunikace a elektroenergetiky na předmětném úseku

- výstavbu dvou nových zastávek

- stavbu dvou nových odstavných kolejí ve stanici Warszawa Wschodnia.

Zakázku na provedení stavby vyhrálo sdružení Trakcja Polska ve složení PKRE S.A. – vedoucí sdružení, Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych -7 S.A. a Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o.

Smluvní částka: 204 916 022,41  PLN bez DPH (cca 1 230 mil. Kč).

 

Ve druhé části projektu byly v období 11/2005 až 08/2008 vyprojektovány následující prvky:

- výstavba dvoukolejného spojení Warszawa Służewiec – Lotnisko Okęcie délky 1,990 km v nově budovaném tunelu

- komplexní modernizace kolejiště koleje č. 1 v úseku 10.512 – 11.809 km

- výstavba měnírny a stavědla OKL

- dostavba a vybavení již postavené hrubé stavby podzemní stanice Lotnisko Okęcie

- přestavba nástupiště na zastávce Warszawa Służewiec

- výstavba autobloku na úseku Aleje Jerozolimskie – Warszazwa Okęcie

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.