• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Polsko, Kraków, Wieliczka
2011 - 2012

Země: Polsko

Místo: Kraków, Wieliczka

Datum: 2011 - 2012

Projektový stupeň: Revize tendrového projektu, DSP, RDS, dokumentace skutečného provedení

Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Pavel Kubát a Ing. Jan Dubánek

Zhotovitel: EUROVIA a.s. závod Pardubice, EUROVIA POLSKA S.A.

Investor: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Realizace: 2011-2012

SUDOP PRAHA a.s. se podílí na projektech modernizace polské železniční infrastruktury již šestým rokem.

SUDOP PRAHA a.s. se podílí na projektech modernizace polské železniční infrastruktury již šestým rokem. Posledním počinem je projekt rekonstrukce železniční trati nr 109 z Krakowa do Wieliczky, jehož se SUDOP účastnil jako generální projektant v režimu „Design and Build“ pro firmu Eurovia CS, a. s. závod Pardubice. Předmětem tohoto projektu s názvem „Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów - Wieliczka Rynek“ je modernizace jednokolejné trati. 

Cílem projektu je rekonstrukce (modernizace) stávající jednokolejné elektrifikované železniční trati mezi stanicí Kraków Bieżanów a stanicí Wieliczka Rynek. Délka úseku je 4,8 km, celá rekonstrukce se odehrává ve stávající stopě železniční trati. Předmětem modernizace je výměna kolejového svršku, výstavba nových nástupišť, rekonstrukce mostů, rekonstrukce reakčního vedení a nové zabezpečovací a sdělovací zařízení. Hlavní projekční práce zahrnujíc í „stupně“ dokumentace „Koncepcja“(revize tendrového projektu), „Projekt architektoniczno-budowlany“ (DSP),  „Projekt wykonawczy“(RDS) a „Projekt powykonawczy“(dokumentace skutečného provedení) proběhly v průběhu roku 2011.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.