• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
, Česká Lípa
2016

Hlavní inženýr projektu:         Ing. Marek Pinkava (SUDOP PRAHA a.s.)

Železniční svršek a spodek:    Ing. Jan Bonev (SUDOP PRAHA a.s.)

Nástupiště:                             Ing. David Novák (SUDOP PRAHA a.s.)

Mosty, propustky a zdi:         Ing. Jiří Jirásko (SUDOP PRAHA a.s.)

Ostatní inženýrské objekty:

(sdělovací + silnoproud)         Ing. Martin Štrof (SUDOP PRAHA a.s.), Aleš Budský (SUDOP PRAHA a.s.)

Pozemní stavební objekty      Ing. arch. Tomáš Pechman (SUDOP PRAHA a.s.), Ing. Ondřej Kafka (SUDOP PRAHA a.s.)

V rámci zakázky byl pro objednatele vytvořen informační model stavby (BIM) dle projektové dokumentace stavby Modernizace ŽST Česká Lípa.

Model se skládal ze dvou pro BIM charakteristických vrstev: 3D modelu stavebních objektů a přidaných negrafických informací.

Informační model stavby zahrnoval profese železničního spodku a svršku, nástupišť, mostů, pozemních objektů a inženýrských sítí.

 

Samotný projekt řeší modernizaci železniční stanice Česká Lípa. Součástí projektu je nejen modernizace kolejiště, ale také nové umístění nástupišť včetně zastřešení a staniční budovy pro cestující a to blíže k městu. V rámci projektu jsou tak položeny základy pro nový dopravní přestupní uzel. Součástí řešení je tak  i ideový návrh budoucích rozvojových  ploch a možného řešení tohoto přestupního uzlu.

Projekt nového nádraží má několik základních provozních vazeb. Před vstupem do nádraží mají cestující možnost volby a to zda využijí služeb staniční budovy (koupě jízdenek, čekárna, sociální zázemí pro cestující), nebo využijí přímého vstupu do podchodu a na nástupiště. V obou případech pak mohou cestující využít bezbariérový přístup do podchodu přes výtah umístěný ve staniční budově. Ten je v horní úrovni navržen jako prokládací a je zde možnost vstupovat do něj jak z budovy, tak z vnějšího prostoru. Díky tomu je tato bezbariérová provozní vazba zachována i při uzavření objektu. Bezbariérový přístup na vlastní ostrovní nástupiště je umožněn rovněž výtahy. Přímý vstup cestujících ze staniční budovy do podchodu je umožněn integrací jednoho schodiště podchodu přímo do budovy. Ze staniční budovy je i přímý výstup na přiléhající nástupiště.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.