• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Středočeský kraj
2006 - 2010

Země: Česká republika

Místo: Středočeský kraj

Datum: 2006 - 2010

Projektový stupeň: DSP + RDS (projekt stavby); Zpracování geometrického plánu; Zápis do katastru nemovitostí, AD

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Miloš Krameš

Zhotovitel: Sdružení VoBen. Vedoucí sdružení Eurovia CS a.s., další partneři: SUBTERRA, a.s.,  Viamont DSP, a.s.

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ (dříve Praha)

Náklady: cca 6,5 mld. Kč, z toho příspěvek EU cca 4,6 mld. Kč

Celá stavba je výjimečná svým technickým řešením a je jedním dílem modernizace tzv. IV. tranzitního železničního koridoru, který je součástí evropské magistrály E 55.

Prakticky polovina trati je vedena na přeložkách, kde je dosaženo rychlosti 160 km/h. Mimo zdvojkolejnění původní jednokolejné trati je součástí stavby i soustava nových železničních dvojkolejných tunelů.

Jedná se o jediný hloubený Votický tunel a dále o ražené tunely Olbramovický, Zahradnický a Tomický. Projektové řešení stavby bylo v průběhu zpracování projektu upraveno, resp. rozšířeno o tzv. novou přeložku trati v úseku Tomice–Bystřice u Benešova, která umožnila prodloužit úsek rychlosti jízdy 160 km/h bez rychlostního propadu. Tohoto cíle bylo dosaženo dodatečnou přeložkou trati s v pořadí již pátým raženým tunelem Tomický II.

Délka modernizovaného úseku: 18,405 km
Zřízení nové koleje UIC 60: 36,830 km
Zřízení užité koleje S 49: 5,687 km
Zřízení výhybek UIC 60: 37 ks
Zřízení výhybek S 49: 16 ks
Sanace železničního spodku: 39 813 m
Obestavený prostor pozemních objektů: 3 126 m2
Nové železniční mosty: 3 ks
Přestavba a sanace železničních mostů: 17 ks
Zrušení železničních mostů: 3 ks
Železniční propustky: 19 ks
Nové silniční mosty: 2 ks
Přestavba a sanace silničních mostů: 6 ks
Zrušení silničních mostů: 1 ks
Silniční propustky: 5 ks
Zdi: 6 ks
Úprava trakčního vedení: 18,344 km
Obousměrný elektronický autoblok: 18,4 km

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.