• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Sudoměřice u Tábora, Nemyšl, Mezno, Střezimíř, Červený Újezd u Miličína, Ješetice Heřmaničky, Votice
2016

Země: Česká republika

Místo: Sudoměřice u Tábora, Nemyšl, Mezno, Střezimíř, Červený Újezd u Miličína, Ješetice

Heřmaničky, Votice

Datum: 2016

Projektový stupeň: oznámení dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Vzhledem k tomu, že stavba Modernizace trati Sudoměřice – Votice byla zařazena mezi prioritní dopravní záměry, byl na základě dohody s investorem zpracován podklad žádosti o vydání závazného stanoviska EIA k vlivům prioritního dopravního záměru.

Vzhledem k tomu, že stavba Modernizace trati Sudoměřice – Votice byla zařazena mezi prioritní dopravní záměry, byl na základě dohody s investorem zpracován podklad žádosti o vydání závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí dle § 23a odst. 5) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Na základě tohoto podkladu bylo zažádáno na MŽP ČR o vydání závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí.

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Hlavním koncepčním kritériem stavby bylo konkurence schopnost železniční dopravy s dopravou autobusovou tj. autobus jedoucí po dálnici D3 v úseku České Budějovice - Praha.

V rámci posuzování vlivů na životní prostředí byly zpracovány další přílohy, které byly součástí oznámení:

Hluková studie
Výpočet hluku z provozu pro rok 2034 a návrh protihlukových opatření.

Rozptylová studie z výstavby
Botanický průzkum
Zoologický průzkum
Vlivy na veřejné zdraví
Vyhodnocení stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“ z hlediska globálních změn klimatu
Vyhodnocení stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“ z hlediska Směrnice o vodách (200/60/ES), článek 4, odst.7

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.