• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 988/31
2011 - 2012

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2011 - 2012

Projektový stupeň:

Předmětem zjišťovacího řízení dle §7 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí je rekonstrukce stávající železniční tratě.

Předmětem zjišťovacího řízení dle §7 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí je rekonstrukce stávající železniční tratě. Záměr optimalizace stávající trati v úseku Praha Smíchov – Beroun řeší rekonstrukci železničního svršku a úpravy železničního spodku, rekonstrukci mostních objektů, trakce, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení ve stávajícím koridoru trati.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.