• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Česká reublika
2017

MÍSTO (ZEMĚ):
Česká republika

KLIENT:
Ředitelství vodních cest ČR

STUPEŇ DOKUMENTACE:
Studie

Zpracovatelé:
Ing. Martin Večeřa, Ph.D., SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Markéta Rožniková, SUDOP PRAHA a.s.
Zdeněk Melzer, SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Jakub Valta, SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Pavel Jeřábek, SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Němec, SUDOP PRAHA a.s.

Účelem této části studie bylo prověřit síť servisních center vzhledem ke stávající a předpokládané poptávce v jednotlivých segmentech plavby.

Účelem této části studie bylo prověřit síť servisních center vzhledem ke stávající a předpokládané poptávce v jednotlivých segmentech plavby.

Na základě analýzy stávajícího stavu byly identifikovány nedostatky a navrženo jejich řešení. Dále byl proveden návrh technického řešení, včetně nákladů na údržbu a stavebních nákladů, navržených servisních center.

V ekonomické části byly popsány jednak jednotlivé funkce servisních center a následně kalkulace finanční návratnosti celého projektu.

Ve studii byly tredy prověřeny vhodných lokalit k umístění servisních center jak pro rekreační tak osobní i nákladní vodní dopravu. Byl určen jejich potenciál a poptávka po službách a stanoveny podmínky pro technický a ekonomický provoz celého záměru.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.