• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeňský kraj
2014 - 2012

Země: Česká republika

Místo: Plzeňský kraj

Datum: 2012 - 2012

Projektový stupeň: PDPS, RDS, AD

Klient: Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Investiční náklady: 3 000 000 Kč bez DPH

Nová lávka nahrazuje stávající nevyhovující lávku u bývalé Hálkovy chaty.

Nová lávka nahrazuje stávající nevyhovující lávku u bývalé Hálkovy chaty. Novostavbou se místo překročení Vydry přesune o cca 600m proti proudu a vyhne se 1.zóně NP Šumava a turisté se budou pohybovat po zpevněné cestě Antýgl – Turnerova chata.

Most je založený na blocích z prostého betonu kotvených ocelovými prvky do skalního podloží, je uložen na dvou železobetonových opěrách s plnými dříky obloženými kamenem z místních zdrojů.

Nosná konstrukce z oceli S355N je tvořená ocelovým trámem ztuženým obloukem. Trám je s obloukem spojen šikmými závěsy. Oblouk, táhlo i závěsy jsou z ocelových trubek. Oblouk má rozpětí 28m a vzepětí 4,570m. Na příčnících mostovky jsou svorníkovými tyčemi upevněny podélníky mostovky z lepeného lamelového dřeva (dub). Nosná konstrukce je uložena na ocelových ložiscích.

Mostovku je tvoří příčné dřevěné fošny tl. 50mm (dub) s protiskluzovými drážkami, podélně s mezerami cca 20mm. Zábradlí je dřevěné s hustou svislou výplní.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.