• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Říčany
2010

Země: Česká republika

Místo: Říčany

Datum: 2010 - 2010

Projektový stupeň:

Zajištění bezpečnnosti práce na stavbě pro Středočeský kraj. Šlo o rekonstrukci stávající komunikační sítě – křižovatky ul. Říčanská s ul. Rooseveltova z důvodu odlehčení tranzitní dopravy.

Stavba je rekonstrukcí stávající průsečné křižovatky II/101 Říčanská a III/00312 Rooseveltova na okružní křižovatku.

Zajištění činností koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č.591/2006 Sb. v přípravné a realizační fázi.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.