• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika,
2011 - 2012

Země: Česká republika

Místo:

Datum: 2011 - 2012

Projektový stupeň:

Zajištění bezpečnnosti práce na souboru staveb pro správce železniční infrastruktury. Šlo o širokou škálu projektů sahající od rekonstrukce mostních objektů, přes distribuční trafostanice až po rekonstrukci kolejiště.

Zajištění činností koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č.591/2006 Sb. v přípravné a realizační fázi.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.