• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Sedlčany
2010

Země: Česká republika

Místo: Sedlčany

Datum: 2010 - 2010

Projektový stupeň:

Předmětem stavby byla rekonstrukce dvoupruhové komunikace sil. II. třídy v kategorii S 9,5/90. Součástí stavby byly úpravy uličních vpustí, šoupat a kanalizačních šachet.

II/105 Sedlčany - Církvičská a Sedlecká ul., recyklace - TDI

Zajištění činností koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č.591/2006 Sb. v přípravné a realizační fázi.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.