SUDOP PRAHA a.s. | Komplexní podpora při přípravě a řízení projektů EU a souvisejících služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje | SUDOP PRAHA a.s.
  • Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Středočeský kraj
2011 - 2014

Země: Česká republika

Místo: Středočeský kraj

Datum: 2011 - 2014

Projektový stupeň:

Rámcová smlouva na zpracování žádostí o dostace, přípravu a vypracování potřebných pokladů a projektových žádostí pro spolufinancování jednotlivých investičních záměrů Středočeského kraje.

Zároveň smlouva obsahuje dlouhodobý dohled nad průběhem realice projektů.