• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha, Hostivice, Dobrovíz
2012 - 2016

Země: Česká republika

Místo: Praha, Hostivice, Dobrovíz

Datum: 2012 - 2016

Projektový stupeň: DÚR, EIA

Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Václav Jann

Investiční náklady: 3,80 mld. Kč

Projekt stavby "Kolejové napojení letiště Václava Havla do odbočky Jeneček" má zajistit spojení letiště s centrem Prahy železnicí a dát současně cestujícím možnost přestupu na vnitrostátní i mezinárodní vlakové spoje ve stanici Praha Hlavní nádraží.

Projekt stavby "Kolejové napojení letiště Václava Havla do odbočky Jeneček" má zajistit spojení letiště s centrem Prahy železnicí a dát současně cestujícím možnost přestupu na vnitrostátní i mezinárodní vlakové spoje ve stanici Praha Hlavní nádraží. Stavba se napojuje na výhledový stav trati Praha-Kladno v odbočce Jeneček, za nově uvažovanou zastávkou Hostivice-Jeneček. Propojení se středem města se dále uskuteční po stávajících tratích Praha Smíchov-Hostivice a Praha Hlavní nádraží-Praha Smíchov, na kterých je nutno realizovat úpravy, uvažované v jiných stavbách. Rovněž je nutno předpokládat realizaci alespoň části stavby Praha-Kladno 2.část a to v úseku Hostivice-Jeneč, na který se nová stavba napojuje.

Odbočka na letiště je vedena pod úrovní terénu v hloubeném tunelu v délce 3,2 km, podchází komunikaci R6 a letištní dráhu a končí zastávkou Letiště, umístěnou rovněž pod úrovní terénu poblíž Terminálu 2.

Stanice

Stanice je navržena jako podzemní dvojkolejná s ostrovním nástupištěm. Výstup na terén je zprostředkován dvěma dvojicemi eskalátorů, dvěma únikovými schodišti a evakuačním výtahem, který spojuje všechna patra stanice. Eskalátory jsou vyvedeny na terén ve dvou úrovních. Jedna dvojice vede do úrovně přízemí, druhá do úrovně patra sousední letištní haly. Mezi přízemím a patrem stanice je ještě další propojení pomocí dvojice eskalátorů a schodiště. Stanice je propojena se sousední halou spojovacím můstkem. Do suterénu stanice jsou vložena 2 technická patra. Odvětrání prostoru stanice je řešeno čtyřmi výdechy vyvedenými nad střechu objektu, nasávání vzduchu je řešeno v úrovni terénu. Konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická, fasádní plášť je navržen jako prosklený.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.