• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Pardubický kraj
2009 - 2012

Země: Česká republika

Místo: Pardubický kraj

Datum: 2009 - 2012

Projektový stupeň: RDS, DSPSP

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko Hradec Králové, HIP Ing. Roman Petřík

Zhotovitel: M-Silnice a.s.

Realizace: od r. 2009 dosud

Stavba „I/37 Hrobice-Ohrazenice“ leží v rovinatém území Polabské nížiny mezi krajskými městy Hradec Králové a Pardubice na silnici I/37.

Stavba „I/37 Hrobice-Ohrazenice“ leží v rovinatém území Polabské nížiny mezi krajskými městy Hradec Králové a Pardubice na silnici I/37. Prostřednictvím silnice R35 v úseku Sedlice – Opatovice nad Labem je silnice I/37 napojena na dálnici D 11.

V řešeném úseku stavby I/37 Hrobice – Ohrazenice se jedná o dostavbu směrově rozdělené komunikace realizované v 90.letech 20.století v polovičním profilu. Délka hlavní trasy je 6,4 km. Návrhová kategorie je S 24,5/100.

Silnice I/37 slouží pro vzájemné dopravní spojení mezi sídelními útvary v trase  Trutnov - Jaroměř - Hradec Králové - Pardubice - Chrudim - Žďár n. Sázavou - Velká Bíteš - dálnice D1 (exit 162 Velká Bíteš). Tato silnice je významnou dopravní tepnou ve směru sever-jih. Spojuje kraj Královéhradecký, Pardubický a Vysočinu. Stavba „I/37 Hrobice - Ohrazenice“ leží v rovinatém území Polabské nížiny mezi krajskými městy Hradec Králové a Pardubice. Prostřednictvím silnice R35 v úseku Sedlice – Opatovice nad Labem je silnice I/37 napojena na dálnici D 11. V řešeném úseku stavby I/37 Hrobice – Ohrazenice se jedná o dostavbu směrově rozdělené komunikace realizované v 90. letech 20. století v polovičním profilu. Délka hlavní trasy je 6,4 km. Návrhová kategorie je S 24,5/100. V prostoru MÚK Hrobice navazuje stavba na směrově rozdělený úsek komunikace - silnice I/37 realizovaný v rámci stavby R 35 Sedlice –Opatovice. Na opačném konci stavby v prostoru MÚK Ohrazenice navazuje stavba I/37 Hrobice - Ohrazenice na  směrově rozdělenou komunikaci realizovanou koncem 20.století.  Z MÚK Ohrazenice je vedena silnice I/37 peáží s I/36 směr centrum města Pardubice a dále na Chrudim. Stavba vyvolala prodloužení mostních objektů na hlavní trase, přeložky dotčených účelových komunikací, částečné úpravy stávajících inženýrských sítí. Mostní objekty –nadjezdy nad hlavní trasou byly na směrově rozdělenou komunikaci připraveny.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.