• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2018

Stupeň PD:   
TST        2019
DÚR      2021

HIP: Ing. Lukáš Szabó

Investor: ŘSD CR, Správa Plzeň

Místo: Město Plzeň

Náklady: 65,6 mil. Kč

Součástí projektu je úprava okružní křižovatky s ohledem na nárůst intenzity dopravy po dobudování zásadních silničních staveb na území města Plzně.

I/27 Plzeň, OK Sukova – Folmavská

Součástí projektu je úprava okružní křižovatky s ohledem na nárůst intenzity dopravy po dobudování zásadních silničních staveb na území města Plzně.

Stávající vícepruhová okružní křižovatka již neodpovídá požadavkům na bezpečné převedení dopravního proudu, proto bylo přistoupeno k návrhu úpravy.

V rámci projektu bylo zkoumáno celkem 5 variant uspořádání. S ohledem na ověření kapacity jednotlivých variant úpravy bylo navrženo turbookružní uspořádání s třemi pruhy na vjezdu do okružní křižovatky na zásadních vjezdech a dvoupruhovými výjezdy. S ohledem na předpoklad vyššího pohybu chodců a cyklistů v prostoru okružní křižovatky byl návrh doplněn o světelnou signalizaci, která řeší všechny křižovatkové pohyby na vjezdech i výjezdech i na okružním pásu. Pro zrychlení překonání rozlehlé křižovatky pro chodce a cyklisty byly navrženy 3 radiály pro chodce a cyklisty s úrovňovým převedením přes okružní pás přes signalizované přechody pro chodce / místa pro přecházení.

Dále bylo ověřeno mikrosimulací, že je navržené řešení v souladu s předpokládanými intenzitami dle dopravního modelu i s 10% rezervou oproti nejhoršímu výpočtovému stavu.

Výstup z mikrosimulace dopravy pro výpočtový stav rok 2030 - Video na Youtube

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.