• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Klatovy
2014 - 2015

Země: Česká republika

Místo: Klatovy

Datum: 2014 - 2015

Projektový stupeň: Technická studie, IČ

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň

Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, HIP Ing. Jan Dočekal

Inženýrská činnost: SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, HIP Ing. Jan Dočekal

Projekt ve stupni technické studie stavby řeší ve 3 variantách doplnění smíšení stezky podél silnice I/22 v úseku od konce Klatov do místní části Kalu včetně úprav 4 mostů, které se v tomto úseku 1,6 km dlouhém nacházejí.

Projekt ve stupni technické studie stavby řeší ve 3 variantách doplnění smíšení stezky podél silnice I/22 v úseku od konce Klatov do místní části Kalu včetně úprav 4 mostů, které se v tomto úseku 1,6 km dlouhém nacházejí. Trasa vede částečně v intravilánu – v místní části Beňovy, kde je s ohledem na doplnění smíšené stezky řešena bezpečnost pěších a cyklistů doplněním přechodů, míst pro přecházení a zpomalovacích ostrůvku v silnici I/22. V Beňovech je navržena variantní úprava stávajících autobusových zastávek. Součástí projektu bylo i řešení doplnění veřejného osvětlení a úprava resp. doplnění samostatného železničního přejezdu před Kalem.

Projekt ve stupni technické studie stavby řeší ve 3 variantách doplnění smíšení stezky podél silnice I/22 v úseku od konce Klatov do místní části Kalu včetně úprav 4 mostů, které se v tomto úseku 1,6 km dlouhém nacházejí. Trasa vede částečně v intravilánu – v místní části Beňovy, kde je s ohledem na doplnění smíšené stezky řešena bezpečnost pěších a cyklistů doplněním přechodů, míst pro přecházení a zpomalovacích ostrůvku v silnici I/22. V Beňovech je navržena variantní úprava stávajících autobusových zastávek. Součástí projektu bylo i řešení doplnění veřejného osvětlení a úprava resp. doplnění samostatného železničního přejezdu před Kalem.

Smíšená stezka byla na základě místního šetření s ohledem na prostorové možnosti a způsob odvodnění stezky i silnice vedena ve všech variantách pouze po pravé straně ve směru Klatovy – Kal. Z hlediska umístění ve vztahu k silnici I/22 navržena ve dvou variantách – v těsném napojení na silnici I/22 s obrubníkem a na samostatném tělese za příkopem resp. pod násypem.

V intravilánové části je variantně řešeno převedení pěších a cyklistů na druhou stranu silnice I/22, kde se nachází vyhledávaný Country saloon. Autobusové zastávky byly řešení se zachováním ve stávající poloze, s vymístěním mimo zastavěnou oblast tak, aby nebránili průchodu stezky a s vymístění do jízdních pruhů.

Na trase se nachází celkem 4 silniční klenbové mosty (ev.č 22-018,019,020 a 021), které překonávají místní komunikaci, řeku Radbuzu a polní cesty. Úpravy mostů ev.č. 22-020 a 22-021 byly pro účely doplnění smíšené stezky řešeny variantně s opravou stávajících mostů s doplněním samostatných lávek pro stezku a s úplnou přestavbou mostních objektů.

Mosty ev. č. 22-018 a 22-019 přes polní cesty slouží ve stávajícím stavu jako inundační a variantně byly řešeny s opravou obou stávajících mostů a zrušením mostu ev.č. 22-018 s úplnou přestavbou mostu  ev.č.22-019.

Na konci úpravy překonává smíšená stezka ve variantách č.1 a 2 železniční přejezd, který je navržen ve variantách úpravy stávajícího přejezdu a doplnění nového samostatného přejezdu pouze pro smíšenou stezku.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.