• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2012 - 2015

Země: Česká republika

Místo: Plzeň

Datum: 2012 - 2015

Projektový stupeň: DSP, ZDS, RDS, AD

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

Náklady: 0,3 mld. Kč

Do provozu: Stavba byla v roce 2015 zprovozněna, nyní probíhá stavební řízení na 2. etapu

Stavba "Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká" jen jednou ze staveb průtahu silnice I/20 městem Plzeň.

Stavba "Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká" jen jednou ze staveb průtahu silnice I/20 městem Plzeň. Tato 1. etapa stavby „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká“ zahrnuje cca 1 km dlouhý úsek komunikace II/231 a to včetně nového silničního mostního objektu přes řeku Berounku na silnici II/231. Stávající silniční most je již pro nevyhovující technický stav uzavřen a pro dopravu slouží mostní provizorium. Komunikace II/231 bude po realizaci 2. etapy napojena na průtah silnice I/20 místní komunikací a bude do doby realizování další části průtahu silnice I/20 tento průtah nahrazovat.

Tato 1. etapa stavby „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká“ zahrnuje cca 1 km dlouhý úsek silnice II/231 a to včetně nového silničního mostního objektu přes řeku Berounku na silnici II/231. V první části - na pravém břehu - je vedena silnice II/213 v nové trase. Částečně je využíván již opuštěný areál ČOV I. V druhé části (od km 1,1) je již silnice II/231 vedena v prostoru stávající silnice Jateční ulice.

Součástí 1. etapy této stavby je rovněž rekonstrukce starého silničního mostu (Masarykův most), který je památkově chráněn.

Dále jsou součástí stavby smíšené stezky pro pěší a cyklisty, příjezdové komunikace na obou březích Berounky, demolice a to zejména v prostoru již opuštěné ČOV I a přeložky inženýrských sítí.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.