• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Pardubice
2008 - 2009

Země: Česká republika

Místo: Pardubice

Datum: 2008 - 2009

Projektový stupeň: DSP

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko Hradec Králové, HIP Ing. Roman Petřík

Zhotovitel: dosud nevypsána soutěž

Realizace: dosud nevypsána soutěž

Městu Pardubice doposud zcela chybí vnější okružní systém a jihovýchodní obchvat silnice I/2 je jeho první částí, mimo stávající zástavbu propojuje na jihovýchodním okraji města silnice I/37 a II/322 (ulici Průmyslovou).

Městu Pardubice doposud zcela chybí vnější okružní systém a jihovýchodní obchvat silnice I/2 je jeho první částí, mimo stávající zástavbu propojuje na jihovýchodním okraji města silnice I/37 a II/322 (ulici Průmyslovou). Výstavba přeložky I/2 je koncepčním řešením přímého propojení průmyslové a skladové zóny města se silnicí I/37, které zároveň umožní vymístit z centra města část tranzitní, zdrojové a cílové dopravy. Po realizaci související stavby-plánované přeložky silnice I/2 v nové trase jižně od letiště Pardubice se silnice I/2 se silnicí I/37 bude křížit v MÚK Dražkovice. Stavba jihovýchodního obchvatu společně s úsekem silnice II/322 Pardubice - Černá za Bory a nadjezdem nad železniční tratí 010 vytvoří jihovýchodní segment vnějšího okruhu města Pardubice. Cílovým řešením je napojení silnice I/2 na přeložku silnice I/36 Pardubice – Sezemice – Časy (MÚK s R 35).

Hlavní trasu stavby tvoří přibližně 3,1 km dlouhý úsek silnice s neomezeným přístupem. V úseku mezi okružní křižovatkou (větve MÚK Dražkovice na silnici I/37 se silnicí II/324) v k.ú. Dražkovice a okružní křižovatkou se silnicí II/322 v Pardubičkách se jedná o přeložku silnice I/2. V úseku okružní křižovatka v Pardubičkách – most 322-022A tvoří část hlavní trasy krátká přeložka silnice II/322. Výhledově bude silnice I/2 (Hranice Hl. m. Prahy - Kutná Hora (I/38) - Pardubice(I/37))  vedena v peáži po I/37 ve směru na Chrudim od stávajícího místa napojení silnice I/2 na silnici I/37 v MÚK u dostihového závodiště. Ze silnice I/37 se silnice I/2 odpojí v MÚK Dražkovice. Po realizaci plánované přeložky silnice I/2 v nové trase jižně od letiště Pardubice se silnice I/2 se silnicí I/37bude křížit v MÚK Dražkovice. Stavba jihovýchodního obchvatu společně s úsekem silnice II/322 Pardubice - Černá za Bory a nadjezdem nad železniční tratí 010 vytvoří jihovýchodní segment vnějšího okruhu města Pardubice. Cílovým řešením je napojení silnice I/2 na přeložku silnice I/36 Pardubice – Sezemice – Časy (MÚK s R 35).

Komunikace hlavní trasy obchvatu je navržena v kategorii S 11,5/80 (dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace s návrhovou rychlostí 80 km/h). Současně s hlavní trasou budou vybudovány přeložky silnic III/340 28 a III/340 26 vyvolané mimoúrovňovým křížením s plánovanou I/2 a přeložka silnice II/322 v ul. Průmyslové v k. ú. Pardubičky. Rovněž bude rekonstruována místní komunikace ul. K Židovskému hřbitovu. V hlavní trase je navržena styková úrovňová křižovatka s rekonstruovanou ul. K Židovskému hřbitovu. Komunikace hlavní trasy překonává řeku Chrudimku. Na konci úpravy navazuje obchvat na most č. 322-022A nad železniční vlečkou. Se stavbou silnice budu realizována řada přeložek inženýrských sítí, přeložky dotčených komunikací (např. cyklostezky), realizována budou protihluková opatření. Podél hlavní trasy a podél místní komunikace - ul. K Židovskému hřbitovu budou realizovány stezky pro cyklisty. Tímto vznikne po dokončení stavby „I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat“ v zájmovém území síť cyklotras s oddělením od motorové dopravy.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.