• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Mělník
2008 - 2014

Země: Česká republika

Místo: Mělník

Datum: 2008 - 2013

Projektový stupeň: DUR, AD, DSP, IČ, RDS

Projekt řešil výstavbu digitálního radiového systému GSM-R na objízdné trase 1. tranzitního železničního koridoru tj. v traťovém úseku Kolín - Nymburk - Všetaty - Děčín východ a v přilehlém úseku Poříčany - Nymburk.

Pokrytí území signálem GSM-R má liniovou strukturu, která je směrována podél železničních tratí. Ve velkých železničních uzlech (např. Kolín) případně v areálech mimo železniční trať je pokrytí plošné. Šíření signálu GSM-R bude zajištěno základnovou stanicí (Base Transceiver Station) označovanou jako BTS, spojení jednotlivých BTS bude zajišťovat propojovací modul BSC (Base Station Controller) v Praze. Projekt řešil pokrytí cca 172 km trati. Součástí projektu bylo i položení nových diagnostických optických kabelů (DOK) a připojení stanic BTS na stávající železniční sdělovací kabelovou a přenosovou síť a zdroj elektrické energie. Realizací tohoto projektu se přispělo k dosažení globálního cíle prioritní osy 1, což je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Současně s přispěním k dosažení globálního cíle bylo realizací tohoto projektu zajištěno i plnění specifických cílů prioritní osy, což je zajištění interoperability na stávajících tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu a rozvoj telematických systémů. Projekt rozšířil stávající digitální rádiovou síť GSM-R, vybudovanou v letech 2004 - 2008 na 1. TŽK v úseku st. hranice SRN - Děčín - Praha - Kolín - Česká Třebová - Brno - Břeclav - st. hranice Rakousko a SR. Projekt rozšířil síť pozemních základnových stanic na 1. TŽK a dále rozšířil systémové části sítě - řídící a spojovací část sítě a dohledový managament. Projekt dále zajistil doplnění dispečerských terminálů GSM-R integrováním funkce zapojovače na pracoviště výpravčích a dispečerů v železničních stanicích a doplnění centrální řídící části BSC Praha. Dále projekt vybavil systém novými aplikacemi a rozšířil počet připojených dispečerských terminálů. Projekt neřešil uživatelskou část sítě, tj. neřešil vybavení účastnické strany mobilními stanicemi. Realizace projektu zajistila mobilní telekomunikační a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu. Kromě standardní hlasové komunikace zajišťuje mobilní síť komunikaci s jedoucími vozidly, datové služby a aplikace, které umožňují vytváření speciálních uživatelských skupin.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.