• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2015

Země: Česká republika

Místo: Plzeň

Datum: 2015 - 2015

Projektový stupeň: Studie

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Plzeň, HIP Ing. Lukáš Szabó

Architektonické řešení: SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Plzeň, Ing. arch David Šabata

Řešení mostních objektů: SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Plzeň, Ing. Tomáš Šlais

Předmětem dokumentace je zpracování územní studie obsahující dopravně technický návrh propojení východní části městského kruhu v prostoru nákladového nádraží, teplárny Plzeň a nově plánované okružní křižovatky v ulici Na Roudné.

Předmětem dokumentace je zpracování územní studie obsahující dopravně technický návrh propojení východní části městského kruhu v prostoru nákladového nádraží, teplárny Plzeň a nově plánované okružní křižovatky v ulici Na Roudné.

Předmětem dokumentace je zpracování územní studie obsahující dopravně technický návrh propojení východní části městského kruhu v prostoru nákladového nádraží, teplárny Plzeň a nově plánované okružní křižovatky v ulici Na Roudné.

Propojení je navrženo jako místní komunikace funkční třídy B – sběrná komunikace, dvoupruhová směrově nerozdělená s jednostrannou smíšenou stezkou pro chodce. Převážná část trasy je řešena formou estakády přes údolí řeky Berounky. Estakáda je řešena variantně jako trámová konstrukce a jako kombinovaná konstrukce jednostranně zavěšené pole a trámová konstrukce.

Součástí řešení bylo prověření stavby v několika variantách, řešení koncepce napojení na navazující křižovatky, koncepce odvodnění celé stavby, koncepce navazujících přeložek inženýrských sítí a záborový elaborát stavby.

Návrh byl řešen s ohledem na průchod velkých vod územím a s minimem zásahu do území v údolní nivě a zachování jeho potenciálu pro další rozvoj rekreačních aktivit.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.