• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Lysá nad Labem
2005 - 2009

Země: Česká republika

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 2005 - 2009

Projektový stupeň: DUR, DSP, AD, RDS

Elektrizace jednokolejné trati v úseku Lysá nad Labem - Milovice navazuje na již elektrizovanou stanici Lysá nad Labem (stejnosměrná trakční soustava 3kV). Elektrizace trati je řešena ve stávající stopě, kolejové řešení je minimalizováno. V rámci stavby dojde k nezbytným úpravám, které jsou vyvolané elektrifikací a očekávaným vyšším zatížením tratě. Nejsou navrženy žádné přeložky ani posuny osy koleje.


Z hlediska pozemních objektů dochází pouze k úpravám stávajících objektů. V rámci stavby budou demolovány stávající nevyužívané objekty SŽDC. Objekty v majetku ČD budou zachovány s minimem úprav. Individuální protihluková opatření na obytných objektech (úprava či výměna oken) budou realizována tak, aby tvar, materiál a barva odpovídaly stávajícímu stavu.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.