• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Litva, Kaišiadorys−Radviliškis–Šiauliai
2016

lokace: Litva, Kaišiadorys−Radviliškis a Radviliškis–Šiauliai

investor: Litevské železnice (LG)

stupeň: v rozsahu odpovídajícím naší přípravné dokumentaci stavby

termín: 2016

Na podzim roku 2015 se objevila zajímavá obchodní příležitost v Litvě. Litevské železnice (LG) vypsaly dva tendry na projektovou dokumentaci elektrizace trati na úsecích Kaišiadorys−Radviliškis a Radviliškis–Šiauliai systémem 1 x 25 kV.

Termín podání nabídky LG několikrát odložily, a nakonec soutěž zrušily. Na jaře roku 2016 vypsaly Litevské železnice (LG) novou soutěž na studii obou staveb (v rozsahu odpovídajícím naší přípravné dokumentaci stavby), která by byla podkladem pro vypsání soutěže v rozsahu „vyprojektuj a postav“. Zakázku získala společnost GELPRO (litevská projektová společnost) a jejími subdodavateli se staly firmy SUDOP PRAHA (dopravní technologie, energetické výpočty, silnoproudá technologie, trakční vedení, dálkové ovládání odpojovačů a SCADA) a TETAS (litevská společnost působící na energetickém trhu; připojení trakčních napájecích stanic na státní rozvodnou síť).

Práce byly zahájeny v květnu 2016, kdy se skupina projektantů vydala na prohlídku tratě – „site visit“.

Předmětem díla byla elektrizace trati Kaišiadorys−Radviliškis–Šiauliai. Je to jeden z hlavních železničních tahů v Litvě. Ve stanici Kaišiadorys tato trasa odbočuje z páteřní trati Kaunas–Vilnius mezi dvěma největšími městy a za stanicí Šiauliai dále pokračuje až do nejvýznamnějšího litevského přístavu Klaipeda, třetího největšího města. Železniční uzel Radviliškis patří mezi největší nádraží v zemi. Trať je z větší části dvoukolejná, ovšem s některými jednokolejnými úseky. Dle zadání bylo nutné počítat s výhledem kompletního zdvoukolejnění v nejbližší budoucnosti.

Formálně dle místních zvyklostí byl počátek stavby stanoven od výpravní budovy stanice Kaišiadorys, tj. drážní km 66,772. Konec stavby se nachází za stanicí Šiauliai v místě připojení nové trakční napájecí stanice v drážním km 216,100. Celkem se tedy jedná o cca 150 km trati. Elektrizace bude provedena střídavou trakční proudovou soustavou 25 kV/ 50 Hz.

Součástí stavby tak bylo 16 nově zatrolejovaných dopraven – železničních stanic, výhyben a odboček, a dále kompletní rekonstrukce již elektrizované stanice Kaišiadorys. Na tomto úseku bude nově postaveno 5 trakčních napájecích stanic a 6 spínacích stanic. Dále bylo navrženo, že kompletní modernizací projde rovněž stávající trakčních napájecí stanice Žasliai, která se ovšem nachází na trati Kaunas–Vilnius, cca 8 km před žst. Kaišiadorys. Rozvinutá délka trakčního vedení je 316,2 km.

První výsledky energetických výpočtů byly k dispozici na konci července 2016. Ze strany LG byla provedena zásadní změna zadání - požadavek rekonstruovat stávající trakční napájecí stanici (TNS) Žasliai místo navrhované nové TNS.

Výraznou komplikací v průběhu projektu bylo neočekávané stanovisko LITGRID AB (Litevská státní energetická společnost), že nemůže garantovat požadované odběry a uvažovanou nesymetrii z energetické sítě. Výsledkem byl požadavek na zpracování grafu současného odběru všech TNS a při jakém odběru nebude nutné nasadit aktivní balancéry pro kompenzaci nesymetrie.

Po termínu odevzdání počátkem prosince 2016 jsme museli řešit ještě jeden problém, se kterým jsme se u projektů v České republice ještě nesetkali. A tím byl vliv napájení 25 kV/ 50 Hz na osoby žijící v blízkosti trati. K řešení byla využita směrnice EU, která indukční vlivy na osoby zohledňuje a studie VÚT Brno, která obsahuje i skutečná měření.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.