• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Plzeň
2015 - 2016

Země: Česká republika

Místo: Plzeň

Datum: 2015 - 2016

Projektový stupeň: DÚR

Předmětem dokumentace je aktualizace dokumentace pro územní řízení na doplnění přechodů pro chodce resp. míst pro přecházení do křižovatky U Jána.

Předmětem dokumentace je aktualizace dokumentace pro územní řízení na doplnění přechodů pro chodce resp. míst pro přecházení do křižovatky U Jána. Součástí akce je kompletní směrová a výšková úprava prostoru křižovatky včetně všech připojovaných větví a řešení pohybu chodců a cyklistů v prostoru křižovatky. V rámci kapacitního posouzení byla navržena úprava počtu řadících pruhů, kterou projekt plně respektuje. Dále byl v rámci aktualizace doplněn objekt úpravy parkoviště pro potřeby Krajského ředitelství Policie ČR a oddělení napojení parkoviště před OC Tesco.

Předmětem dokumentace je aktualizace dokumentace pro územní řízení na doplnění přechodů pro chodce resp. míst pro přecházení do křižovatky U Jána. Součástí akce je kompletní směrová a výšková úprava prostoru křižovatky včetně všech připojovaných větví a řešení pohybu chodců a cyklistů v prostoru křižovatky. V rámci kapacitního posouzení byla navržena úprava počtu řadících pruhů, kterou projekt plně respektuje. Dále byl v rámci aktualizace doplněn objekt úpravy parkoviště pro potřeby Krajského ředitelství Policie ČR a oddělení napojení parkoviště před OC Tesco.

Stávající křižovatka je křížení silnic I. třídy I/26 (ul. Tyršova a U Prazdroje) a I/20 (ul. Sirková) a místní komunikace ul. Pražské. Křižovatka je dopravně velmi zatížená. Intenzita vozidel v křižovatce je cca 50600 voz/den (součet všech vjezdů). Maximální hodinová intenzita v běžný pracovní den je pak cca 3975 voz/h. Přes rameno ul. U Prazdroje je vedena lávka pro chodce, která představuje jediné spojení pro chodce přes prostor křižovatky.

V rámci akce byla navržena sanace vodovodu, kanalizačních stok, úprava a doplnění uličních vpustí v prostoru stavby, rekonstrukce veřejného osvětlení, světelně signalizačního zařízení a trakčního vedení pro trolejbusy a tramvaje.

Dále byla navržena přeložka sdělovacího vedení CETIN a úprava vjezdové závory k objektu parkoviště pro potřeby POLICE ČR. Dále bylo provedeno geodetické zamření lokality, sondy pro ověření geotechnických parametrů zemin v aktivní zóně a dendrologický průzkum. Součástí služby bylo provedení inženýrské činnosti.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.