• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Nové Strašecí, Řevničov
2016

Země: Česká republika

Místo: Nové Strašecí, Řevničov

Datum: 2016 - 2016

Projektový stupeň: PDPS

Investor: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.

Náklady: 1,0 mld. Kč

Rok odevzdání: V roce 2016 odevzdána dokumentace PDPS/RDS, probíhá soutěž na zhotovitele

Současná silnice I/6 je důležitou komunikací, která je součástí České, ale i evropské silniční sítě. Spojuje Prahu, Karlovy Vary a Cheb, naši republiku opouští na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří – Schirnding (ČR – SRN).

Současná silnice I/6 je důležitou komunikací, která je součástí České, ale i evropské silniční sítě. Spojuje Prahu, Karlovy Vary a Cheb, naši republiku opouští na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří – Schirnding (ČR – SRN). Umožňuje i propojení mezi Prahou a Jáchymovem, Mariánskými Lázněmi nebo Františkovými Lázněmi. Kromě hraničního přechodu Pomezí je vedena doprava po I/6 i směrem na přechody Vojtanov a Aš. Po komunikaci je veden evropský tah TEN-T E48 Praha – Karlovy Vary, Cheb, Bayreuth, Bamberg, Schweinfurt na E45. 

V dokumentaci je komunikace D6 navržena jako čtyřpruhová – v kategorii R 25,5/100. Stávající silnice I/6 bude částečně využita jako doprovodná komunikace a bude převedena do silnic II. třídy s označením II/606. Celková délka úpravy hlavní trasy je 5,550 km.

Předcházející úsek D6 je již delší dobu v provozu. Dálnice je ukončena v mimoúrovňové křižovatce Nové Strašecí se silnicí II/237. Současný provoz je napojen na silnici I/6. Ta byla v minulosti v délce zhruba 1,8 km realizována jako polovina rychlostní komunikace, ale kategorie R 24,5/100. 

Počet navržených mostních objektů je 5 a z toho 2 jsou dálniční.

Součástí stavby jsou rovněž protihlukové stěny, dešťová kanalizace, přeložky inženýrských sítí, oplocení, vegetační úpravy a další stavební objekty.  

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.