• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Libkovice, Lubenec, Bošov
2010 - 2015

Země: Česká republika

Místo: Libkovice, Lubenec, Bošov

Datum: 2010 - 2015

Projektový stupeň: DUR, DSP, ZDS, RDS, AD

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary

Náklady: 1,6 mld. Kč

Do provozu: 2015

Stavba „D6 Lubenec - Bošov“ je jedním z několika úseků plánované dálnice D6, která je součástí výhledové sítě dálnic v České republice.

Stavba „D6 Lubenec - Bošov“ je jedním z několika úseků plánované dálnice D6, která je součástí výhledové sítě dálnic v České republice. V současné době je silnice I/6 zařazena do sítě mezinárodních silnic jako tah E48.

Čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace má délku 4,120 m, je na ní 1 MÚK a 3 mosty. Hlavní trasa je v kategorii R 25,5/100.  Začátek úseku hlavní trasy je situován cca 1 km západně od obce Libkovice. Zde se napojuje na stavbu D6 Lubenec – obchvat a pokračuje ve stopě stávající silnice I/6. Jižně míjí obec Libkovice a stoupá údolím směrem k obci Bošov, kterou míjí rovněž jižně. V oblasti obce Bošov trasu mimoúrovňově kříží přeložka silnice II/194 Nová Teplice – Bošov – Vrbice. Zde je navržena MÚK Bošov. Cca 250 m západně od obce Bošov hlavní trasa končí a napojuje se provizorním sjezdem na stávající silnici I/6.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.