• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Hradec Králové
2013 - 2016

Země: Česká republika

Místo: Hradec Králové

Datum: 2013 - 2016

Projektový stupeň: Dokončena DÚR/IČ, Zpracovává se DSP

Investor: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.

Náklady: 2,1 mld. Kč

Rok odevzdání: V roce 2011 odevzdána dokumentace DÚR, v roce 2012 získáno ÚR a nyní se zpracovává DSP

Stavba zahrnuje 10,450 km dlouhý úsek rychlostní silnice pro motorová vozidla v kategorii R 25,5/120 (čtyřpruhová směrově rozdělená středním dělícím pásem šířky 3 m) procházející v blízkosti města Hořice a obcí Dobrá Voda u Hořic, Vinice, Ostrov, Milovice, Stračov, Klenice, Horní Černůtky, Sovětice a Sadová. Součástí stavby je rovněž jedna nově navržená mimoúrovňová křižovatka u města Hořice, několik přeložek křižujících silnic II. a III. třídy a místních komunikací a celkem 14 mostních objektů.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.