• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Hosín, Budějovický kraj
2013 - 2014

Země: Česká republika

Místo: Hosín, Budějovický kraj

Datum: 2013 - 2014

Projektový stupeň: DÚR, Aktualizace Záměru projektu

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko Architektury a pozemních staveb

Autoři: HIP Ing. Martin Nápravník, Ing. arch. Tomáš Pechman

Investiční náklady: 380 mil. Kč

Jedná se o novostavbu areálu Střediska údržby silnic a dálnic a Dopravního oddělení Police ČR.

Jedná se o novostavbu areálu Střediska údržby silnic a dálnic a Dopravního oddělení Police ČR. Areál SSÚD je umístěn cca na 127. km dálnice, osa dálnice je vzdálena od nejbližšího oplocení areálu zhruba pouhých 20m. Areál je přístupný ze silnice II/603, která v blízkosti dálnici souběžně sleduje. Středisko, které je souborem dvou samostatných a oddělených uživatelů, zajišťuje správu a údržbu příslušného úseku dálnice D3 včetně obslužných komunikací, odstavných ploch, parkovišť, odpočívek atd. a to mezi MÚK Dráchov v km 95 a MÚK Třebonín v km 146,5. V uvedeném úseku je zároveň uvažován operační prostor místního Dálničního oddělení Policie ČR.

SSÚD (rozsah řešených objektů):

-       administrativní, provozní a sociální zabezpečení cestmistrovství bez dovozu a výdeje teplé stravy zaměstnancům

-       temperované garáže, stání nákladních a účelových vozidel, dle specifikace

-       netemperované garáže, stání nákladních a účelových vozidel, dle specifikace

-       stání pod přístřeškem, 14 výstražných vozíků

-       možnost mytí vozidel vč. mechanizmů kontaminovaných solí

-       opravárenská kapacita pro běžné opravy, plánovanou údržbu a ošetřování vozidel a mechanizmů

-       skladová kapacita posypový materiál (sůl) 2000 tun

-       skladová kapacita 2x12,5 m3 nafta motorová

-       skladová kapacita 1x 2 m3 močovina

-       skladová kapacita stavební, hutní a elektro materiál v potřebném rozsahu

-       skladová kapacita technické plyny 4 lahve (pod přístřeškem)

-       skladová kapacita silniční značky a materiál v potřebném rozsahu

-       čerpací stanice pohonných hmot

-       výroba posypových tekutých směsí v rozsahu výrobník solanky 50 m3, zásobník NaCl směsi 2x 25 m3, zásobník CaCl2 směsi 2x40m3

DO Policie ČR (rozsah řešených objektů):

-       administrativní zabezpečení provozu dle normativu, přístupné veřejnosti včetně osob se sníženou možností pohybu

-       temperované garáže, 2 stání osobních vozidel, 1 stání mikrobus a motocykly

-       venkovní pohotovostní stání, 1 osobní vozidlo

-       možná odstavná plocha cca 400 m2, z toho cca 150 m2 pod přístřeškem

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.