• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Jihočeský kraj
2013 - 2017

Země: Česká republika

Místo: Jihočeský kraj

Datum: 2013 - 2017

Projektový stupeň: DSP/IČ/PDPS/AD

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.

Náklady: 5,9 mld. Kč

Rok odevzdání: V roce 2016 odevzdána dokumentace DSP a 2017 PDPS / VD-ZDS

Stavba zahrnuje především úsek čtyřpruhové, směrově rozdělené dálnice D3 délky přibližně 12,5 km, tři dálniční mimoúrovňové křižovatky, 21 dálničních a silničních mostů, několik přeložek silnic I., II. a III. třídy a přeložku železniční trati (České Velenice – Plzeň) se třemi železničními mosty. Dálnice je v celém úseku navržena v šířkové kategorii D 27,5/120, tedy čtyřpruhová, směrově rozdělená komunikace.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.