• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Václavice - Voračice - Nová Hospoda
2011 - 2016

Země: Česká republika

Místo: Václavice - Voračice - Nová Hospoda

Datum: 2011 - 2016

Projektový stupeň: Ekonomické vyhodnocení, záměr projektu, TS, DÚR, IČ

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.

Náklady: 15 mld. Kč

Rok odevzdání: V roce 2015 odevzdáno Ekonomické vyhodnocení, Záměr projektu a TS, dokumentace DÚR se nyní dokončuje

Dálnice D3 je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu E 55 vedoucího ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka.

Dálnice D3 je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu E 55 vedoucího ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. V republikovém měřítku přebírá dálnice D3 funkci kapacitního spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech, napojuje oblast Tábora a Českých Budějovic na celorepublikovou síť dálnic a ve směru na jih navazuje na silniční a dálniční síť v Rakousku v místě hraničního přechodu Dolní Dvořiště/Wullowitz, kde by mělo v nedaleké budoucnosti dojít k napojení na vysokokapacitní silnici S10.

Stavba 0304 zahrnuje úsek dálnice D3 16,4 km dlouhý od km 29,200 do km 45,900. Stavba 0305/I zahrnuje úsek 16,454 km dlouhý od km 45,900 do km 62,358. Na trase jsou 4 mimoúrovňové křižovatky, odpočívka, přeložky silnic I., II. a II. třídy, tunel v délce 960m, cca 48 mostních objektů, přeložky inženýrských sítí a další stavení objekty.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.