• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Koberovice, Humpolec
2013 - 2016

Země: Česká republika

Místo: Koberovice, Humpolec

Datum: 2013 - 2016

Projektový stupeň: DSP

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.

Investor: ŘSD ČR

Náklady: Stavební náklady 0,9 mld. Kč

Rok odevzdání: V roce 2013 odevzdána dokumentace DSP

Řešený úsek je součástí celkové modernizace dálnice D1 v úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou.

Řešený úsek je součástí celkové modernizace dálnice D1 v úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou. Jejím cílem je zlepšení stavebně technického stavu dálnice, jeho uvedení do souladu s platnými technickými normami a předpisy, zvýšení bezpečnosti a kapacity dálnice D1.

Projekt řeší modernizaci dálnice D1 v úseku od km 82,420 do km 91,240. Celková délka modernizovaného úseku činí 8,820 km. Modernizace spočívá v rozšíření vozovky dálnice na kategorii D 28. Předmětem stavby je úprava příčných sklonů vozovky dálnice, doplnění, prodloužení a rozšíření přídatných pruhů (dle platných ČSN), doplnění nouzových zálivů a zálivů hlásek SOS v místech, kde je zpevněná krajnice užší než 2,50 m, úpravu a doplnění přejezdů středního dělícího pásu. Na řešeném úseku se nachází jedna mimoúrovňová křižovatka – Humpolec (EXIT 90), na které dojde k úpravě napojení křižovatkových větví. 

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.