• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Středočeský kraj
2012 - 2017

Země: Česká republika

Místo: Středočeský kraj

Datum: 2012 - 2017

Projektový stupeň: DSP, PDPS / VD-ZDS

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.

Náklady: 1,5 mld. Kč

Rok odevzdání: V roce 2013 odevzdána dokumentace DSP a 2017 PDPS / VD-ZDS

Realizace: 2019

Řešený úsek je součástí celkové modernizace dálnice D1 v úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou.

Řešený úsek je součástí celkové modernizace dálnice D1 v úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou. Jejím cílem je zlepšení stavebně technického stavu dálnice, jeho uvedení do souladu s platnými technickými normami a předpisy, zvýšení bezpečnosti a kapacity dálnice D1.

Projekt řeší modernizaci dálnice D1 v tzv. Úseku 02 od km 20,854 do km 29,500 s výjimkou úseku mezi km 23,350 – 24,350, který zahrnuje modernizaci historického mostu přes údolí Šmejkalky a je předmětem samostatné stavby (tzv. Úsek 01). Celková délka modernizovaného Úseku 02 tak činí 7,646 km.  Modernizace spočívá v rozšíření vozovky dálnice na kategorii D 28. Předmětem stavby je úprava příčných sklonů vozovky dálnice, doplnění, prodloužení a rozšíření přídatných pruhů (dle platných ČSN), doplnění nouzových zálivů a zálivů hlásek SOS v místech, kde je zpevněná krajnice užší než 2,50 m, úpravu a doplnění přejezdů středního dělícího pásu.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.